Ca de fiecare dată, în zilele marilor sărbători de peste an, primarul Municpiului Giurgiu, Nicolae BARBU, nu uită să adreseze tuturor giurgiuvenilor o urare menită să le însenineze sufletele…!