Finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, proiectul “Dezvoltarea sistemului de management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu – SisABC” este derulat de Consiliul Judeţean Giurgiu, în parteneriat cu Fundaţia Centrul de Resurse Juridice.

Proiectul răspunde problemei prevenirii corupţiei şi a mediului de integritate de la nivel judeţean prin derularea unei campanii publice, informarea şi asistenţă metodologică a 9 unităţi administrativ-teritoriale de la nivel de comună, formarea personalului de la nivelul celorlalte primării (inclusiv aleşi locali), elaborarea unei hărţi pilot a integrităţii.

Grupul ţintă este reprezentat de persoanele direct afectate/sprijinite de/prin intervenţia proiectului, după cum urmează: 150 de persoane – personal de conducere şi execuţie al CJ Giurgiu şi al instituţiilor publice locale subordonate acestuia; 30 de persoane – personal de conducere şi de execuţie din 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţ; 50 de persoane – personal de conducere şi execuţie participanţi la cursul “Expert prevenire şi combatere a corupţiei”; 30 de persoane – aleşi locali ai CJ şi ai celor 9 unităţi administrativ-teritoriale selectate să beneficieze la nivel de grup ţintă şi 20 de persoane – personal de conducere şi de execuţie al Consiliului Judeţean, instituţiilor publice locale subordonate.

Valoarea totală a proiectului este de 396.84,86 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă 388.878,56 lei.

Durata proiectului este de 15 luni, în timp ce perioada de implementare este 17 iulie 2018 – 16 octombrie 2019.