Ultimele hotărâri aprobate de Consiliul Județean

0
934

Astăzi, 30 august, consilierii județeni s-au reunit în ședință ordinară publică, ce a avut pe ordinea de zi un număr de 11 proiecte. Acestea au vizat:

 • rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2019.
 • modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 96 din 30 iulie 2019, privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al CJ Giurgiu.
 • Aprobarea organigramei și statului de funcții ale DGASPC Giurgiu.
 • Aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 412A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8.540 km”, în faza de Proiect tehnic și Detalii de execuție.
 • Aprobarea actualizării Devizului general ca urmare a aplicării prevederilor OUG 114/2018, a principalilor indicatori tehnico-economici, precum și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 412A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8.540 km”.
 • aprobarea actualizării Devizului general ca urmare a aplicării prevederilor OUG 114/2018, a principalilor indicatori tehnico-economici, precum și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Modernizare Drumul județean DJ 412C Ogrezeni (DJ 412A) – Podișoru – Bucșani – Obedeni – Uiești – Goleasca – DJ 601”.
 • încetarea aplicabilității Hotărârii CJ Giurgiu nr. 11 din 22 martie 2019 pentru modificarea art, 1 din Hotărârea nr. 236 din 22 noiembrie 2017 a CJ Giurgiu, privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stănești – Gara Chiriacu – Toporu – Limită județ Teleorman”.
 • atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 256.29 mp la etajul II al imobilului situat în municipiul Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7-9, aflat în domeniul privat al județului Giurgiu, Direcției de Sănătate Publică a județului Giurgiu.
 • atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu cu suprafață utilă de 52.89 mp, la etajul II al imobilului situat în municipiul Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918, nr. 83, aflat în domeniul privat al județului Giurgiu, Fundației ”COMBER”.
 • Modificarea punctului 2 al Anexei la Hotărârea CJ Giurgiu nr. 96 din 28 aprilie 2017, privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Giurgiu pentru drumurile județene DJ 601D, DJ 401B, DJ 412B și obiectivele aferente acestuia (poduri – podețe), punctul 2 – DJ 401B.
 • Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Giurgiu.

  Toate proiectele au fost aprobate fără obiecțiuni.

  (Jurnal)