Începând de luni, 9 noiembrie, în vederea prevenirii contaminării personalului instanțelor cu virusul Covid – 19 și pentru buna desfășurare a activității acestora, se instituie următoarele măsuri organizatorice și administrative:

 • în birourile de arhivă și registratură, se suspendă programul de lucru cu publicul,transmiterea cererilor de chemare în judecată, a căilor de atac și a oricăror alte cereri adresate instanței care nu se depun direct în ședință, precum și comunicarea acestora către părți se va realiza exclusiv prin poștă, sau fax ori în format electronic, prin e-mail;
 • Consultarea dosarelor aflate pe rolul instanței se va efectua, exclusiv prin accesarea aplicației Dosar electronic, consultarea fizică a acestora putându-se realiza în timpul ședinței de judecată, cu prealabila încuviințare a președintelui de complet; Informațiile referitoare la dosarele aflate pe rol pot fi solicitate telefonic, prin intermediul Biroului de Informare și Relații Publice, sau prin mijloace electronice (fax, e-mail), precum și prin accesarea aplicației Dosar electronic.
 • Se recomandă evitarea prezenței părților la Tribunalul Giurgiu și la judecătoriile arondate, în cazul în care aceasta nu este absolut necesară, părțile având posibilitatea solicitării judecării cauzelor în lipsă sau amânarea acestora pentru motive medicale, dacă este cazul.
 • în cauzele nonpenale se recomandă completurilor de judecată, ca citarea părților să se facă cu mențiunea de a avea în vedere dispozițiile art.15 C.proc.civ., în sensul că părțile pot solicita expres ca judecata să se facă numai pe baza actelor depuse la dosar;
 • Se interzice accesul în incinta sediilor Tribunalului Giurgiu a persoanelor cu privire la care autoritățile competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea acestor măsuri. Persoanele aflate în situația de mai sus au obligația de a înștiința instanța prin cerere trimisă în scris, prin poștă sau prin mijloacele de comunicare rapidă-fax, poștă electronică, curier, etc.
 • La intrarea justițiabililor în incinta sediilor Tribunalului Giurgiu, accesul se va face printr-un singur punct de acces, situat la intrările principale, urmând a fi supuse unui triaj epidemiologie, iar persoanelor care prezintă simptomatologia specifică bolii – febră, dificultatea de a respira, tuse intensă, etc., nu li se va permite accesul în incinta instanței.
 • Nu se va permite accesul în incinta instanței, a persoanelor (personalul instanței, justițiabili, avocați, consilieri juridici etc.) care nu poartă mască de protecție iar după momentul intrării în instanță, se va dispune evacuarea persoanelor care nu vor purta masca de protecție sau nu o vor purta în mod corespunzător, după o prealabilă atenționare a acestora.
 • Pentru evitarea aglomerației pe holurile instanței, avocații și justițiabilii pot cunoaște ordinea strigării cauzelor, prin consultarea portalului instanței și a listelor de ședință afișate la intrarea în sediul instanței.
 • Este interzisă staționarea pe holurile instanței – Sala pașilor pierduți a oricărei persoane, pentru orice alt motiv decât cel determinat de necesitatea de a fi prezent în sala de ședință, cu condiția de a avea o calitate într-un dosar aflat pe lista cauzelor unui complet din ziua și de la ora respectivă și exclusiv pentru timpul necesar asigurării acestei prezențe;
 • Se recomandă ca justițiabilii și avocații să păstreze, pe cât posibil, o distanță de cel puțin 1 m și 50 cm unii față de ceilalți, astfel încât să fie evitat riscul unei eventuale infectări.
 • Pentru buna gestionare a situațiilor care se pot ivi în timpul ședințelor de judecată, se recomandă completurilor de judecată ca strigarea cauzelor și implicit a justițiabililor prezenți pentru ședința de judecată să se facă în etape, pe loturi de 2-3 cauze, astfel încât să se evite aglomerarea în sălile de judecată și să se asigure, în același timp, publicitatea ședințelor de judecată.
 • Se recomandă completurilor de judecată, ca prin intermediul jandarmilor responsabili de sala de judecată, să se îngrijească ca în timpul ședinței de judecată, justițiabilii și avocații să păstreze între ei, pe cât posibil, o distanță de cel puțin 1 m și 50 cm.
 • Pe toată durata prezenței în instanță, întregul personal, precum și publicul au obligația de a respecta măsurile de igienă și protecție recomandate de Ministerul Sănătății, acestea fiind afișate la loc vizibil în toate sediile Tribunalului Giurgiu și Judecătoriilor aflate în circumscripție.
 • Se aduce la cunoștință faptul că jandarmii aflati în exercițiul funcțiunii la nivelul instanțelor au calitatea de a aplica sancțiuni contravenționale tuturor persoanelor care nu respectă dispozițiile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, inclusiv cele materializate prin dispozițiile instituite la nivelul instanțelor;

Prezentele măsuri pot suporta modificări în funcție de evoluția epidemiologică.

Toate aceste măsuri au fost transmise prin intermediul unui comunicat de presă, în cursul zilei de luni, 9 noiembrie. 

(Jurnal)