Sub 1000 de locuri disponibile pentru etapa a doua de înscriere la clasa pregătitoare

0
198

Pe tot parcursul lunii martie, începând cu data de 4 martie, a avut loc etapa înscrierii copiilor în clasa pregătitoare. Concret, în intervalul 4 – 22 martie, părinții au completat, online sau la școala la care au vrut să își înscrie copiii, cererile-tip de înscriere, în acelaşi interval făcându-se şi validarea cererilor tip de înscriere la şcoală.

Începând cu data de 28 martie, s-a intrat în etapa repartizării la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție, urmând ca în ziua următoare, 29 martie, să se afişeze în şcoli şi pe site-ul inspectoratului şcolar, a copiilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2019 inclusiv sunt obligați să își înscrie copiii în clasa pregătitoare.

Părinții sau împuterniciții legali ai copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 pot să-și înscrie copiii în clasa pregătitoare, numai după ce cei mici susțin evaluarea psihosomatică și dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Părinții copiilor care fac 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020 sau pentru care evaluarea psihosomatică arată că nu pot parcurge cu succes clasa pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.

La Giurgiu, în prima etapă a înscrierilor, pentru cele 2568 de locuri disponibile pentru clasa pregătitoare, s-au înscris 1710 copii. În intervalul 12 aprilie – 19 aprilie va avea loc etapa centralizării și soluționării de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.