„În data de  24 august a fost emisă autorizația pentru execuția lucrărilor de construire Etapa I – Modernizarea liniei cf între Vidra și Comana, exclusiv podul peste Argeș și podul peste Neajlov din cadrul obiectivului de investiție «Modernizarea liniei cf București Nord – Jilava – Giurgiu Nord Frontieră, Lot 1- Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana»” – ne-a precizat senatorul giurgiuvean Toma PETCU.

„Obiectivul de investiții face parte de rețeaua feroviară TEN- T.  Valoarea lucrărilor autorizate ( fără TVA ) este de 200.370.769,79 lei, reprezentând valoarea lucrărilor (construcții și instalații).

Se vor executa: lucrări de infrastructură și suprastructură; lucrări de artă (poduri și viaducte, podețe, exclusiv podul peste Argeș, km 23-456, 70 – km 23 – 747, 30 și podul peste Neajlov, km 28 + 364, 94 – km 28 + 434, 94); lucrări de consolidare; lucrări hidrotehnice; lucrări de scurgerea apelor; lucrări de construcții civile (arhitectură, rezistență, instalații electrice, instalații sanitare, instalații termoventilații); lucrări de drum și treceri la nivel, lucrări de semnalizare, telecomunicații; lucrări de protejare a mediului. Durata de execuție a lucrărilor este de 24 luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor.

Este un pas important pentru Giurgiu, o încununare a eforturilor depuse în prima sesiune parlamentară a acestui an, când am făcut toate demersurile necesare în ședințele cu Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate Române S.A. pentru ca acest obiectiv important pentru dezvoltarea județului să fie demarat – a mai menționat senatorul PNL, Toma PETCU.

(Jurnal)