Conform art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal nu reprezintă venit impozabil contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă.

Astfel, serviciile turistice pe perioada concediului, inclusiv transportul, suportate de angajator pentru salariaţi şi membrii de familie ai acestora sunt venituri neimpozabile şi nu intră în baza de calcul a contribuţiilor sociale, în condiţiile prevăzute în contractul de muncă, în baza prevederilor art. 76 alin. (4) lit. a) şi art. 142 lit. a) din Codul fiscal. În această categorie intră serviciile turistice (cazare+masă) astfel cum sunt facturate de către furnizorul de servicii turistice precum şi transportul, nu şi alte cheltuieli efectuate de salariaţi pe durata concediului, precum mese servite şi alte costuri neincluse în pachetul de servicii prestabilit.

Contravaloarea serviciilor turistice decontate de către angajator nu va intra în baza de calcul al contribuţiilor sociale şi al impozitului pe venit dacă decontarea acestora este prevazută în contractul individual sau colectiv de muncă.

Pentru decontarea sumelor salariaţii trebuie să întocmească un decont de cheltuieli la care să ataşeze documentele justificative pentru serviciile turistice – facturile emise de agenţia de turism, hotel (pot fi pe numele salariatului), în care să fie menţionat numele salariatului precum şi documentele justificative pentru transport.

La determinarea impozitului pe profit cheltuielile cu serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariaţii proprii şi membrii lor de familie sunt deductibile limitat conform art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3 din Codul fiscal, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii. Limita se aplică trimestrial, astfel încât, la finele anului acestea să se încadreze în 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile personalului. Sumele care depăşesc aceasta limita sunt cheltuieli nedeductibile.

Expert contabil VIOLETA CHIRAN – Complex ANCORA, parter,

telefon 0721.213.622