Reuniți în ședință extraordinară astăzi, 9 iulie, aleșii județeni au avut de dezbătut, pe ordinea de zi, un număr de 15 proiecte de hotărâri.

Printre acestea, s-au numărat organigrame și state de funcții pentru direcții din subordinea Consiliului Județean Giurgiu (Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii  Tradiționale Giurgiu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu), dar și numiri de directori interimari sau prelungiri de asemenea numiri (Dan Valentin Sima – director interimar numit cu delegația la DGASPC Giurgiu, Teodora Avram – numită temporar în funcția de conducere vacantă de director al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești, Ion Violini – prelungire promovare temporară în funcția publică de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu).

Nu au lipsit, de pe ordinea de zi, nici lucrările de investiții, legate de modernizarea unor drumuri județene (DJ 503 Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stănești – Gara Chiriacu – Toporu – Limita județ Teleorman) sau proiecte privind predarea către MDRAP a ampalsamentului situat în Bdul București nr. 18 și asigurarea condițiilor privind executarea obiectivului de investiții „Reabilitare, extindere și dotare corp Spital Nou C1 și C2” sau alte proiecte de interes public.

Toate cele 15 puncte de pe ordinea de zi au fost aprobate fără prea multe dispute.

(Jurnal)