Astăzi, 21 iulie, la sala de ședințe a avut loc o ședință de consiliu municipal, ședință extraordinară ce s-a desfășurat, așa cum se întâmplă de la debutul pandemiei COVID-19, online.

Pe ordinea de zi au fost proiecte ce au vizat aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a Listei de investiții aferente, nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri
titulari și nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezervă în Comisia
pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit
revolving în valoare de 31.053.546 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile post aderare de la Uniunea
Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local, aprobarea documentației tehnico-economice(faza
DALI)și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu”, aprobarea documentației tehnico-economice(faza DALI)și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala gimnazială nr.3 arondată Școlii gimnaziale
Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu”, aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Tehnologic „lon Barbu” și Școala gimnazială
arondată „Savin Popescu” din Municipiul Giurgiu”.

Toate proiectele au fost aprobate de către cei 17 consilieri locali prezenți la ședință.

(Jurnal)