Ședință Extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, din data de 30 octombrie 2023 – Proiectul Ordinii de zi

0
87

  

  1. PROIECTE HOTĂRÂRI:

  1. Proiect de hotărâre nr.338/27.10.2023 privind aprobarea încheierii unei Convenții între SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A., SOCIETATEA UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. și MUNICIPIUL GIURGIU:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.339/27.10.2023 privind modificarea Hotărârii nr.314/26.10.2023 privind acordarea unui mandat special doamnei Gina Glăvan reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service S.A. Giurgiu, pentru exprimarea votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, convocată pentru data de 31.10.2023:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

  1. Proiect de hotărâre nr. 340/27.10.2023 privind modificarea Regulamentului privind închirierea ambarcațiunilor de agrement fără motor și a spațiilor din incinta Centrului de Agrement Canal  Cama, din Municipiul Giurgiu:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

P R I M A R: ADRIAN – VALENTIN  ANGHELESCU                                                        Redactat: SECRETAR GENERAL, LILIANA BĂICEANU