Schimbarea de către proprietar a destinaţiei locuinţei sau spaţiului , cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,  fără autorizaţiile şi aprobările legale, va fi sancționată, conform proiectului noii legi a asociațiilor de proprietari. Amenzile vor fi de până la zece ori mai mari decât în prezent!

„Proprietarii din condominii care îşi înstrăinează locuinţele sau spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sunt obligaţi ca la întocmirea actelor de înstrăinare să facă dovada plăţii la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari şi a utilităţilor publice”, este stipulate în proiectul noii legi.

La notar, vânzătorul va trebui să aducă o adeverință din partea asociației, care dovedește că acele cote sunt plătite la zi, dar va putea aduce și o adeverință care să arate ce restanțe are  la data respectivă.

„În situaţia în care condominiul nu are constituită asociaţie de proprietari, sau deşi constituită, aceasta nu are preşedinte şi administrator în funcţie, sau plata cotelor de contribuţie la cheltuielile comune ale asociaţiei de proprietari sau/şi pentru utilităţile publice se face printr-o altă modalitate agreată de proprietarii condominiului, înstrăinătorul va da o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la acest aspect, declaraţie care va fi menţionată în cuprinsul actului notarial de înstrăinare şi va prezenta notarului public copia ultimei facturi împreună cu dovada achitării utilităţilor publice şi/sau a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari şi/sau cuantumul debitelor acestora de la acea dată. Factura prezentată nu poate fi pentru o perioadă anterioară mai mare de 2 luni”, se mai  prevede în proiectul noii legi cu privire la celelalte situații.

 

(Jurnal)