Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară GIURGIU va relua activitatea de relații cu publicul începând cu data de 15.06.2020.  Persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate, notarii publici și celelate categorii de persoane care au acces, pe bază de user și parolă, la sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară vor continua să utilizeze aceste servicii on-line.

Ghișeele din cadrul OCPI GIURGIU vor funcționa, începând cu data de 15.06.2020, după următorul program:

  • DEPUNERI: LUNI – VINERI – 8.30 – 14.00
  • ELIBERĂRI: LUNI – JOI   – 11.00 – 16.00 , VINERI – 11.00 – 14.00

Totodată, conducerea OCPI GIURGIU va programa și susține audiențe în regim normal, începând cu data de 15.06.2020.

Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise, în continuare, prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică sau poșta.