Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân din Giurgiu, partener în proiectul „O școală pentru fiecare”, al cărui promotor este organizația „Salvați Copiii”

0
880
copil rom

Organizația „Salvați Copiii” este promotorul proiectului „O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE. Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc. Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”. Printre colaboratori se află și Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân din Giurgiu.

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Printre partenerii acestui curajos program de incluziune socială se numără și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ilfov și SavetheChildrenNorway (Salvați Copiii Norvegia).

Cele două directoare ale Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Giurgiu, profesor Marilena Cocean în calitate de director și profesor Joicuța Dragne în calitate de director adjunct au înscris această școală în cadrul acestui proiect, alături de:

Școala Gimnazială Barbu Delavrancea București

Școala Gimnazială “Teodor Juncu” Băcești, Vaslui

Școala Gimnazială Aninoasa, Dâmbovița

Școala Gimnazială Nr. 1 Grădiștea, Ilfov

Liceul Teoretic Amărăștii de Jos, Dolj.

Scopul proiectului este de a contribui la prevenirea abandonului școlar și la o mai bună incluziune a copiilor în risc de abandon școlar și copiilor cu CES, prin servicii integrate de prevenire și intervenție, inclusiv prin intervenții asupra părinților/reprezentanților și specialiștilor din educație și servicii sociale. Asigurarea unui mediu școlar incluziv și dezvoltarea de măsuri de sprijin în funcție de nevoile specifice sunt esențiale pentru a asigura menținerea în școală a acestor copii, iar pe termen mediu și lung accesul la un nivel de educație superior și pe piața muncii, contribuind la reușita integrării lor profesionale și sociale și la combaterea riscului de sărăcie sau excluziune socială.

Intervențiile proiectului vor viza 4 comunități rurale – Băcești (Vaslui), Amărăștii de Jos (Dolj), Aninoasa (Dâmbovița) și Grădiștea (Ilfov) și 2 urbane – Giurgiu și București. 870 de copii vulnerabili 4-16 ani (copii în risc de abandon școlar și copii cu CES, fete și băieți, inclusiv etnie romă) vor beneficia de servicii integrate pentru prevenirea abandonului școlar – programe de Grădiniță Estivală, de tip Școală după Școală, de dezvoltare personală și măsuri de sprijin social, iar 520 părinți vor beneficia de educație parentală și servicii de consiliere.

Activitățile principale la nivel naţional au fost:

Furnizarea de servicii integrate educaționale și sociale în cadrul programului Grădinițe Estivale.

220 de copii vulnerabili care nu au frecventat grădinița sau care au nevoie de sprijin pentru a fi menținuți în sistemul educațional și apr. 120 copii de aceleași vârste care nu prezintă risc de abandon școlar vor participa în timpul a 2 vacanțe de vară, 2 luni, câte 3-4 ore/zi, în fiecare locație organizându-se câte o grupă de copii (cei din urmă cu o frecvenţă redusă a activităților).

Furnizarea de servicii integrate educaționale și sociale în cadrul programului de tip Școală după Școală (SDS).

Prin această activitate se are în vedere prevenirea abandonului școlar pentru 650 de copii 6-16 ani (cls. 0- VIII) din care: 560 copii în risc de abandon școlar- care au performanțe școlare scăzute (rezultate slabe, absenteism) sau provin din familii cu probleme socio- economice, monoparentale, cu nivel de educație scăzut al părinților, de etnie romă, cu părinți în străinătate și 90 copii cu CES. Pentru a promova incluziunea și evita segregarea, la activitățile de tip SDS vor fi incluși și apoximativ 200 de copii fără vulnerabilități din aceleași școli.

Activitățile pentru fiecare grupa de SDS vor fi organizate de 1 cadru didactic angajat, sprijinit de 1 cadru didactic voluntar.

În prima jumătate a proiectului (aproximativ un an şi jumătate) vor fi incluși jumătate dintre copii și în a doua jumătate, cealaltă parte a copiilor, cu mențiunea că pentru copiii incluși în primul an de proiect activitățile de tip SDS vor continua şi în a doua jumătate a proiectului, dar cu o participare redusă, 1 zi/săptămână. Cu prioritate vor fi incluși copii din clasele: a III a, a IV a. „Pentru Giurgiu vor fi organizate 2 grupe de câte 20 de copii pentru activități de tip SDS în prima parte a proiectului și alte 2 grupe în a doua parte a proiectului, tot cu câte 20 de copii”, ne declara directoarea Școlii Gimnaziale Mircea cel Bâtrân, Marilena Cocean.

Grupurile țintă cărora li se adresează acest proiect sunt: copii și tineri în situații de risc de abandon școlar/ părăsire timpurie a școlii.

În cadrul proiectului, vor fi incluși 780 de copii în risc de abandon școlar, copii de vârstă preșcolară și elevi în clasele 0-VIII în școlile colaboratoare în proiect, cu vârsta între 4-16 ani, astfel:

–  220 copii cu vârsta 4-7 ani care nu au frecventat grădiniţa sau care au nevoie de sprijin pentru a fi menținuți în sistemul educațional. Dintre aceștia, 0 vor fi din Giurgiu.

– 560 copii, elevi cu vârsta 6-16 ani, aflați în situații de risc de abandon școlar. Dintre aceștia, 80 vor fi din Giurgiu.

„În acest proiect sunt incluși și copii și tineri cu cerințe educaționale speciale. Dintre cei 90 de copii, 10 vor fi din Giurgiu.

Tot din cadrul Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din municipiul Giurgiu vor fi incluși în proiect 30 de copii care nu se află în risc de abandon școlar și nu au cerințe educaționale speciale, dar care interacționează cu copiii din grupurile țintă principale”, ne mai spunea directoarea Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Giurgiu, Marilena Cocean.

(Ana Magheru)