Șapte kilometri de drum județean, modernizați prin proiect european

0
407

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu, în calitate de beneficiar lider, în parteneriat cu Municipalitatea Borovo, districtul Ruse, Bulgaria, implementează în perioada 01.08.2019 – 31.07.2022, proiectul „Well connected nodes Giurgiu – Borovo to TEN-T transport network” („Noduri bine conectate Giurgiu – Borovo la rețeau de transport TEN-T), Acronim W-TEN, cod e-MS: ROBG-440.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria 2014 – 2020, apel trei de proiecte, Axa prioritară 1: O regiune bine conectată, Obiectiv specific 1.1: Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontalier în vederea unei conectări mai bune la rețeau de transport TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea sistemului de transport comun prin conectarea eficientă a comunităților Giurgiu și Borovo cu o rețea de transport TEN-T de bază.

Obiectivele specifice sunt:

– Îmbunătățirea infrastructurii de transport pentru o mai bună conexiune cu rețelele TEN-T de bază pentru a facilita transportul pentru utilizatori;

– Dezvoltarea unui sistem comun de gestionare a traficului pentru mobilitate inteligentă în zona transfrontalieră Giurgiu-Borovo.

– Valorificarea experienței și cunoștințelor publice în domeniul măsurilor de siguranță a traficului în zona transfrontalieră pentru o mai bună coordonare a sistemelor de transport.

Valoarea proiectului: 4.945.538,25 euro, 2.618.296,59 euro – Giurgiu și 2.237.241,66 euro – Borovo, din care contribuția CJ Giurgiu (2%) – 52.392,11 euro.

Durata de implementare: 36 de luni

Obiectiv de investiții: Modernizare DJ 601 Bolintin Vale – Malu Spart – DN 61, km 13+685 – 14+184 și 22+263 – 29+221, 7,450 km.

Valoarea totală a investiției: 12.549.29 mii lei, din care construcție+montaj: 10.650.76 mii lei, iar durata de realizare a investiției de bază: 12 luni.

Acest proiect va ajuta la reconstrucția rețelei rutiere în zona de frontieră româno-bulgară, ceea ce va permite dezvoltarea durabilă a zonei și conectarea acesteia la rețelele TEN-T, prin:

  • Modernizarea a 7,45 km de drum județean
  • Deservirea unui număr de 20.877 de persoane, implicit 3,33% din numărul de 626.140 persoane totalul vizat al programului.

Infrastructura rutieră modernă, creată prin acest proiect, conduce la: protecția mediului (transport fluent, emisii reduse), crearea de oportunități de afaceri prin îmbunătățirea conectivității și accesibilității și facilitează, de asemenea, contactele sociale, culturale și transfrontaliere.

Proiectul W-TEN nu este doar un proiect de modernizare a infrastructurii de transport, ci este și un proiect prin intermediul căruia vor fi create mecanisme comune Giurgiu – Borovo, care vor îmbunătăți mobilitatea și accesibilitatea în zonele transfrontaliere.

Astfel, marți, 11 februarie, la Cafeneaua Artiștilor din incinta Teatrului „Tudor Vianu”, a avut loc conferința de presă prilejuită de lansarea proiectului, conferință la care au luat parte vicepreședintele CJ Giurgiu, Lucian Corozel, viceprimarul orașului Borovo, Valery Borisova, reprezentanta Primăriei Borovo, Ralita Strahilova, reprezentanta Euroregiunii Danubius, Lili Ganceva, partenerul de proiect, bulgarul Roman Voinski, alături de echipa de proiect, condusă de Mădălina Ghimpețeanu, în calitate de manager de proiect.

(Jurnal)