Registrul Agricol, schimbat începând cu 2020! Guvernul României a aprobat în ședința din 27 decembrie noul format pentru Registrul Agricol, adoptând o hotărâre ce include noile formulare cu datele ce trebuie declarate la Primărie.

Într-o discuție purtată cu directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Giurgiu, Petra Ochișor, aceasta ne preciza faptul că termenele pentru declararea datelor în Registrul Agricol sunt următoarele: 5 ianuarie – ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință; 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul respectiv; orice alte modificări apărute – în termen de 30 de zile de la data apariției acestor modificări.

„În Registrul Agricol, declaranții sunt: persoane fizice cu domiciliul în localitate, persoane fizice cu domiciliul în alte localități care dețin bunuri pe raza localității, persoane juridice cu sediul social în localitate sau cu sediul social în alte localități, dar care dețin bunuri pe raza localității. Înscrierea datelor în Registrul Agricol se face pe baza declarației pe propria răspundere sau pe bază de documente, de către capul gospodăriei sau de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exercițiu”, mai spunea Petra Ochișor.

(Jurnal)