În condițiile prevăzute de art. 469 alin. 3 și 6 și art. 470 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și de H.G. nr.611/2008 art. 22 alin 1 și 2, art. 26 alin 2, Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier clasa I grad superior, consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul monitorizare servicii comunitare de utilitate publică și referent cls III grad profesional asistent la Compartimentul avizare lucrări edilitare din Direcția Servicii Publice a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, prin recrutare.
Pentru mai multe detalii privind selecția și participarea la concurs, accesați link-ul următor: