Radierea fiscală a autoturismului se face prin Direcția de Taxe și Impozite Giurgiu

0
291

Pentru a radia un autoturism din punct de vedere fiscal, trebuie să mergi mai întâi la Direcția Taxe și Impozite Locale, în cazul nostru, la DITL Giurgiu.

Radierea auto presupune două etape, radierea fiscală și radierea din circulație. Prima, în ordinea obligativității, este radierea fiscală. Ulterior proprietarul, cu actele emise de autoritatea fiscal și cu restul dosarului, obține și radierea din circulație.

Acest pas trebuie parcurs și în cazul vânzării autoturismului, astfel încât vechiul proprietar să nu mai plătească impozit pentru autovehiculul vândut.

La Direcția Taxe și Impozite Locale, proprietarul (cel care dorește radierea fiscală) va completa declarația pentru scoaterea din evidențe a autovehiculului și cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală .

Acte necesare pentru radiere auto taxe și impozite

 Declarația pentru scoatere din evidențe a autovehiculului;

  • Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală;

  • Actul de identitate al solicitantului – original și copie;

  • Cartea de identitate a vehiculului – original și copie;

  • Fișa de înmatriculare – original;

  • Actul care atestă înstrăinarea autovehicului (act de vânzare-cumpărare, contract de novație sau cesiune) sau adeverință de la REMAT în cazul în care autovehiculul a fost scos din uz.

(Jurnal)