ANPC introduce ”cazierul contravențional”, începând cu data de 1 septembrie.

Acesta va permite identificarea operatorilor economici și a faptelor pentru care s-au aplicat deja sancțiunea avertismentului, astfel încât la o nouă încălcare, aceasta să nu mai fie repetată, informează instituția.

În acord cu hotărârile pronunțate de către instanțele de judecată, în cauzele din domeniul protecției consumatorilor, ce au în vedere principiul proportionalității aplicării sanctiunii, conform căruia „ dacă operatorul economic a mai fost sancționat anterior cu avertisment se au în vedere și circumstanțele personale ale contravenientului”, sens în care, se poate aplica sancțiunea cu amenda contravențională.

La stabilirea sancțiunii, în cazul în care se constată că pentru aceeași abatere operatorul economic a mai fost sancționat cu avertisment, agentul constatator va avea în vedere cazierul contravențional precum și aplicarea eventualelor sancțiuni contravenționale complementare.

(Jurnal)