Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu implementează în perioada 2019-2023, Proiectul ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020).

Proiectul se adresează oricărei persoane care este victimă a violenței domestice, aceasta putând beneficia de admiterea într-o locuință protejată, sau, după caz, furnizarea de servicii complementare: consiliere psihologică, consiliere vocațională.

Selecția și admiterea într-o locuință protejată se poate realiza doar în situația în care sunt întrunite cumulativ, cel puțin una dintre condițiile de risc și cel puțin una dintre condițiile de vulnerabilitate.

Condiții de risc pentru victima violenței domestice:

– a fost în mod repetat afectată de fapte de violență domestică ale căror efecte nu au fost eliminate;

– a beneficiat în ultimii 5 ani de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție provizoriu sau ordin de protecție;

– se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice de asistență socială, uneia sau mai multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea acestora de acordarea unor servicii/măsuri de sprijin;

– i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal și/sau certificat medical care să ateste vătămările provenite din situațiile de violență domestică, și, după caz, orice alte documente doveditoare emise de către unitățile sanitare;

– victima face dovada înregistrării unei cereri de divorț sau a emiterii de către instanțele judecătorești a unei hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a unui certificat de divorț.

Condiții de vulnerabilitate pentru victima violenței domestice:

– se află în situația de dependență economică față de agresor și/sau nu are venituri proprii sau acestea sunt insuficiente;

– nu există alternative privind separarea de agresor din punctul de vedere al spațiului locativ;

– primește în mod repetat din partea agresorului insulte și cuvinte jignitoare, brutale, umilitoare și/sau amenințări a copiilor săi/din anturajul său, sau a rudelor/prietenilor;

– nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării;

– s-a aflat sau se află în concediu de îngrijire a copilului;

– nu deține un certificat de calificare profesională pentru o anumită ocupație;

– face parte din categoria de șomeri în vârstă de 45 de ani, șomeri de lungă durată, tineri NEET sau șomeri care sunt părinți susținători ai familiilor monoparentale;

– nu deține nicio diplomă de studii sau deține documente doveditoare privind absolvirea a cel puțin 4 clase;

– este o persoană cu dizabilități.

Încadrarea în condițiile de risc și condițiile de vulnerabilitate se face face prin prezentarea oricăror înscrisuri doveditoare sau pe baza anchetei sociale în care este menționată starea de vulnerabilitate a victimei.

Pentru a beneficia de serviciile complementare oferite în cadrul proiectului (grup de suport, consiliere vocațională), solicitanții vor completa o declarație pe proprie răspundere privind calitatea de victimă a violenței domestice (formular tipizat) și vor prezenta orice alte înscrisuri care susțin necesitatea furnizării unor servicii adecvate pentru nevoile victimelor.

Scopul proiectului este de a încuraja femeile să raporteze cu încredere autorităților competente, situațiile de violență domestică cu care se confruntă, atât ele, cât și copiii lor.

(Sursa foto: Google)