Proiectul Ordinii de Zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu din 30 martie – 2023

0
630

              

 1. PROIECTE HOTĂRÂRI: 

 1. Proiect de hotărâre nr.6/11.01.2023 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea bunurilor imobile, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.10/12.01.2023 privind aprobarea Regulamentului privind asocierea în participație cu Municipiului Giurgiu:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

       – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.21/18.01.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.312/27.08.2020 privind reactualizarea tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice şi tarifele acestora, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.325 din data de 29 august 2018:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

      – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

      – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.48/15.02.2023 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500 lei, familiilor din Municipiul Giurgiu care au conviețuit cel puțin 50 de ani:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

        – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre nr.34/31.01.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Imobil cu funcțiune mixtă comerț-servicii și locuire colectivă”, beneficiar TEBO S.R.L.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.35/31.01.2023 privind actualizarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.74/14.03.2023 privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, întocmită în baza Listei de priorităţi finală pentru acordarea locuinţei A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.332/27.10.2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.75/14.03.2023 privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.76/16.03.2023 privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în Municipiul Giurgiu pe semestrul 2 al anului 2022 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.77/20.03.2023 privind declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 20 autorizaţii taxi disponibile în Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.78/20.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice Sală de Sport și Internat – Colegiul Național Ion Maiorescu” care va fi realizat prin proiectul Renovare energetică moderată Sală Sport și Internat – Colegiul Național Ion Maiorescu din municipiul Giurgiu”:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.79/20.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice – Grădinița cu program prelungit nr.1 Prichindeii” care va fi realizat prin proiectul Renovare energetică moderată Grădiniță cu Program Prelungit „Prichindeii” din Municipiul Giurgiu”:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.80/20.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economica (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică a unor clădiri rezidențiale multifamiliale din Municipiul Giurgiu”:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    14. Proiect de hotărâre nr.81/21.03.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. pe anul 2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

        – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

    15. Proiect de hotărâre nr.90/22.03.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății TRACUM S.A. pe anul 2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

        – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.94/23.03.2023 privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01 aprilie 2023 – 01 august 2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

        – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.82/21.03.2023 privind darea în administrarea a unor bunuri, situate în municipiul Giurgiu, către Direcția Poliției Locale Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.83/21.03.2023 privind darea în  administrare  a unui obiectiv de investiții realizat în zona Bulevardul Decebal, către Societatea  Giurgiu  Servicii  Locale  S.A. – în reorganizare:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.84/21.03.2023 privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.25973/13.12.2006, încheiat între Municipiului Giurgiu şi S.C. AMROX S.R.L., pentru terenul situat în Piața Centrală, aferent Spațiului Comercial nr.47:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.85/21.03.2023 privind stabilirea oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafaţă de 77,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Intrarea Ștorobăneni, FN:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    21. Proiect de hotărâre nr.86/21.03.2023 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului Punct Termic nr.33, aparținând  domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 36178:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.92/23.03.2023 privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.93/23.03.2023 privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.96/23.03.2023 privind aprobarea oportunității concesionării prin licitaţie publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 44485, situat în intravilanul Municipiul Giurgiu, adiacent Vama Nouă:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.97/23.03.2023 privind aprobarea valorii actualizate a proiectului cu titlul „Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga”, Cod SMIS 126029:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.87/22.03.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.379/09.11.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Giurgiu, cu modificările ulterioare:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.88/22.03.2023 privind aprobarea sumei de 7.800 lei necesară premierii elevilor din Municipiul Giurgiu pentru participarea la concursul de eseuri, concursul de fotografii, concursul de pictură cu tema „Cum văd eu orașul meu”, ediția a III-a:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre nr.95/23.03.2023 privind prelungirea duratei Actului adițional nr.1 pentru serviciile de administrare publică generală prestate în Piețe, Târguri și Oboare, la Contractul nr.50165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

    29. Proiect de hotărâre nr.99/24.03.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.98/24.03.03.2023 privind suplimentarea Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.100/24.03.2023 privind avizarea favorabilă a propunerii Consiliului Județean Giurgiu privind atribuirea denumirii „DAN MUCENIC”, Secției de împrumut carte pentru copii a Bibliotecii Județene „I.A. Basarabescu” Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 

 1.   INFORMĂRI:

 2. Situația imobilelor expertizate tehnic conform Hotărârii nr.184 din 26 mai 2022 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

 3. Situația privind necesarul de surse de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor bugetare pe anul 2023.

 4. Stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol în trimestrul I al anului 2023.

                               III. RAPOARTE:

 1. Raport privind starea economică socială și de mediu a Municipiului Giurgiu pe anul 2022.

 2. Raportul de activitate al Compartimentului Juridic din cadrul Direcției Poliției Locale Giurgiu, pe anul 2022.

 1.    DIVERSE:

 P R I M A R:  ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU

 Redactat: SECRETAR GENERAL al MUNICIPIU – LILIANA BĂICEANU