Proiectul Ordinii de zi a ședinței Extraordinare a Consiliului Local Giurgiu din data de 12 ianuarie 2022

0
353

Aprobarea Procesului – Verbal al ședinței extraordinare din data de 06 ianuarie 2022. 

  1. PROIECTE HOTARÂRI: 
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei Convenţii încheiate între SOCIETATEA PREMIER ENERGY S.R.L., SOCIETATEA UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. şi MUNICIPIUL GIURGIU:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.493/22.12.2021:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

P R I M A R,

ADRIAN – VALENTIN  ANGHELESCU                                                 

Redactat:

Secretar General  – Liliana BĂICEANU