barbu-2Cu prilejul conferinței de presă periodice susținute de primarul Nicolae Barbu, miercuri, 2 noiembrie, acesta a prezentat cele cinci proiecte tranfrontaliere depuse la sfârșitul lunii lunii septembrie de către Primăria municipiului Giurgiu, în parteneriat cu Primăria districtului Ruse.
Primul proiect ”DEZVOLTAREA REGIUNII DUNĂRENE PENTRU O MAI BUNĂ CONECTIVITATE A EUROREGIUNII RUSE-GIURGIU CU CORIDORUL PAN-EUROPEAN DE TRANSPORT NR.7” este în valoare de 8 milioane de euro din care 3 milioane de euro revin municipalității din Giurgiu. La Giurgiu, proiectul vizează amenajarea unui sector al Canalului Sf. Gheorghe în apropierea legăturii sale naturale cu fluviul Dunărea , în scopul îmbunătățirii conectivității Euroregiunii Giurgiu-Ruse cu coridorul de transport fluvial. 
Cel de-al doilea proiect depus la sfărșitul lunii septembrie vizează „DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT ÎN CADRUL EUROREGIUNII RUSE – GIURGIU PENTRU O MAI BUNĂ CONECTIVITATE CU REŢEAUA DE TRANSPORT TEN-T”, fiind un proiect în valoare de 8 milioane de euro din care 5 milioane de euro revin Primăriei Giurgiu. Principalele activităţi ale proiectului sunt următoarele: modernizarea celor 6 tronsoane de drum din municipiul Giurgiu (reabilitare sistem rutier, inclusiv refacerea trecerii la nivel cu calea ferată pe strada 1 Decembrie 1918, amenajare trotuare şi alei pietonale, amenajare racordări cu străzi secundare, semnalizări şi marcaje); amenajarea de piste de biciclete pe 5 din cele 6 sectoare de drum modernizate; extinderea sistemului de monitorizare a datelor de trafic din Euroregiunea Ruse-Giurgiu; desfăşurarea achiziţiilor publice aferente contractelor de furnizare, de servicii şi lucrări; managementul şi auditul proiectului și activităţi de informare şi publicitate.
Cel de-al treilea proiect depus – ”RECONSTRUIREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A SITURILOR CULTURALE REPREZENTATIVE PENTRU EUROREGIUNEA RUSE –GIURGIU ” (CETATE) – este în valoare de 6 milioane de euro, din care 2 milioane de euro vor fi alocați Primăriei Giurgiu. Obiectivul proiectului este valorificarea zonei adiacente Cetății Giurgiu și integrarea acesteia într-un circuit turistic 
”VALORIFICAREA MOȘTENIRII LOCALE INTANGIBILE COMUNE LOCALE PRIN MUZEE INTERACTIVE ” (EUROPEION) este cel de-al patrulea proiect depus în luna septembrie și vizează conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural intangibil al zonei transfrontaliere. Obiectivul va fi realizat prin amenajarea și dotarea cu mijloace moderne a unui spațiu (EUROPEION) unde se vor desfășura activități ce vor avea drept scop punerea în valoarea a patrimoniului cultural existent. Proiectul este în valoare de 6 milioane de euro, din care 1,4 milioane de euro revine municipalității din Giurgiu. 
Ultimul proiect depus în această toamnă de Primăria Giurgiu în parteneriat cu Ruse este ”CREAREA UNUI CENTRU COMUN ȘI A UNEI BAZE DE DATE PENTRU MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ZONA DUNĂREANĂ”, proiect în valoare de 6 milioane de euro, din care 1,3 milioane de euro vor reveni Primăriei Giurgiu. Prin acest proiect va fi înființat și dotat un centru de management integrat al riscului în zona transfrontalieră într-o clădire existentă care aparține municipiului Giurgiu. În urma realizării proiectului se dorește sporirea eficienței autorităților în cazul situațiilor de urgență.
Precizăm că proiectele au fost depuse prin Programul INTERREG, iar în prezent se află în curs de evaluare.
Totodată, edilul a mai precizat că mai există 4 proiecte ce vor fi depuse prin Programul Operațional Regional (POR), pentru care documentațiile au fost deja finalizate. Aceste proiecte vizează restaurarea și valorificarea mai multor obiective culturale din municipiu, și anume: Cetatea Giurgiu, Podul Bizets, Centrul Cultural ”Ion Vinea” și Parcul ”Alei”.
Întrebat de jurnaliștii prezenți când estimează că vor fi finalizate aceste proiecte, primarul Barbu a răspuns că pentru fiecare dintre acestea trebuie respectată o procedură ce necesită timp. Ca atare, nu poate oferi nici măcar o dată estimativă.