Autoritatea Electorală Permanentă a publicat un proiect de modificare a legislației privind finanțarea partidelor. Printre schimbările propuse de AEP în urma unei solicitări a Curții de Conturi se află posibilitatea ca partidele să primească donații, prin SMS, care să nu depășească 1% din salariul minim brut pe țară. De asemenea, donațiile primite de un partid de la o persoană fizică într-un an electoral nu vor fi limitate.

“Donația în bani a cărei valoare nu depășește 1% din salariul de bază minim brut pe ţară poate fi efectuată prin serviciul de mesaje scurte, denumit în continuare SMS, sub condiţia utilizării unui număr de telefon cu abonament în rețelele naţionale de telefonie mobilă.

Valoarea totală a donaţiilor primite prin SMS de la acelaşi număr de telefon într-un an fiscal nu poate depăşi 2 salarii de bază minim brute pe ţară.

Valoarea totală a donaţiilor primite prin SMS de un partid politic într-un an fiscal nu poate depăși 10% din veniturile obţinute de partidul politic în anul respectiv”, conform proiectului.

În prezent, o persoană poate dona, într-un an, până la 200 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv. Conform propunerii AEP, „valoarea maximă a donaţiilor nu cuprinde donațiile pentru campaniile electorale”.

O altă schimbare propusă în legislația de finanțare a partidelor prevede că donația în bani a cărei valoare depășește 5 salarii de bază minime brute pe țară se va efectua numai prin cont bancar. În prezent, donația care nu depășește 10 salarii de bază minime brute nu trebuie făcută prin cont bancar.

Totodată, AEP propune ca veniturile partidelor provenite din cotizații să nu fie plafonate.

„Cuantumurile cotizațiilor se stabilesc prin hotărâre a organelor de conducere ale partidului politic, potrivit statutului propriu”, arată sursa citată.

Suma cotizațiilor plătite de un membru de partid pe an nu va putea depăși 48 de salarii de bază minime brute pe țară.

„Cotizațiile a căror valoare individuală depășește 5 salarii de bază minime brute pe țară se vor încasa numai prin conturi bancare”, arată documentul.

La sursele de finanțare a activității unui partid apar în plus și dobânzile bancare.

O altă modificare prevede că subvențiile de la bugetul de stat primite de partide, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care nu au fost utilizate până la sfârșitul anului fiscal, precum și dobânzile aferente, „rămân în posesia acestora pentru a fi cheltuite, în condițiile prezentei legi”, potrivit proiectului.

Prin acest proiect, AEP elimină condiția de a câștiga cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier în cadrul municipiului București pentru ca un partid să primească 25% din totalul subvențiilor anuale.

„25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărțite partidelor politice, pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectoarele municipiului Bucureşti, proporțional cu numărul de voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale pentru alegerea consilierilor județeni și a consilierilor din cadrul municipiului București, dacă au obținut cel puțin pragul electoral în judeţul respectiv sau municipiul Bucureşti, după caz”, arată proiectul.

O altă modificare prevede că partidele politice vor putea primi bunuri în comodat de la membrii acestora.

O altă reglementare se referă la posibilitatea ca partidele să finanțeze, pe perioada stării de urgență, alertă sau asediu:
– orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniul umanitar, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar şi/sau de asistență și servicii sociale;
– instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, pentru activități în domeniul umanitar, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar şi/sau de asistență și servicii sociale.

De asemenea, cheltuielile pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online cresc de la un maxim de 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campanie la maximum 45%.

De asemenea, pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio şi televiziune partidele vor putea cheltui maxim 60% din totalul cheltuielilor în campanie electorală. În prezent, limita este de 40%.

Proiectul de lege nu menționează dimensiunile pe care un afiș electoral trebuie să le aibă în timpul campaniei electorale. În legea aflată în vigoare afișajele trebuie să aibă cel mult 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise AEP până la data de 16.06.2020.

Digi24