Programul „Școala după școală” (ȘDȘ) este un program complementar programului școlar obligatoriu, care oferă oportunități de învățare formală și nonformală, pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber și se adresează atât elevilor din învățământul primar, cât și elevilor din învățământul secundar.

Programul SDS se poate desfăşura înainte sau după programul şcolar obligatoriu (în funcţie de orarul fiecărui nivel de studiu), la școlii, în situația în care deține resursele materiale și umane necesare organizării acestui program.

În învăţământul primar, programul SDS cuprinde activităţi cu sprijin  specializat (supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, consiliere, logopedice, activităţi de încurajare a lecturii independente etc.), ateliere/activităţi tematice şi alte activităţi de tip recreativ.

Fiecare şcoală, în funcţie de grupul-ţintă, constituie module de pachete de activităţi, prin combinarea activităţilor menţionate  mai sus.

Am cerut lămuriri privind implemanrea acestui program și la nivelul județului nostru și iată ce informații ne-au furnizat cei de la Inspectoratul Școlar Județean, prin intermediul inspectorului școlar Georgeta STĂNESCU:

„Programului național pilot de tip „Școala după școală“ se desfășoară de la începutul semestrului  al II-lea al anului școlar 2020-2021. 

Scopul principal al Programului național pilot de tip „Școala după școală“ este organizarea de activități remediale în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.

 Au fost eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală“,  elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate economic.

În județul Giurgiu programul se desfășoară în 35 de unități școlare, pentru 211 de elevi și  cu implicarea unui număr de 220 de cadre didactice.”

(Jurnal)