În ședința de Guvern din data de 19 august 2021 a fost adoptată Hotărârea privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2021-2022.

Valoarea totală a programului pentru şcoli al României în anul şcolar 2021-2022 este de 501.553.278 lei (101.734.944,8 euro), din care:

– ajutor financiar din partea Uniunii Europene – 85.123.559 lei (17.266.442 euro) repartizat astfel:

  • 6.866.848 euro pentru fructe şi legume;

  • 10.399.594 euro pentru lapte și produse lactate;

– ajutor financiar național – 416.429.719 lei (84.468.502,8 euro).

Bugetul aferent anului școlar 2021-2022 de 501.553.278 lei se utilizează după cum urmează:

  • 76.304.796 lei pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi 38.077.020 lei pentru derularea măsurilor educative aferente;

  • 167.870.551 lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi 38.077.020 lei pentru derularea măsurilor educative aferente;

Exemple de măsuri educative:

  • organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole, ferme de producere a laptelui, stațiuni de cercetare, expoziții, târguri;

  • organizarea de concursuri tematice, degustarea, organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii;

  • organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe, legume, lapte și produse lactate, utilizare de materiale didactice/educative);

  • 181.223.891 lei pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie, exclusiv de la bugetul de stat.

Bugetul s-a întocmit pe baza numărului total al beneficiarilor programului – 1.903.851preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial de stat și privat autorizat/acreditat, a limitei valorii zilnice/preşcolar/elev care s-a menţinut la nivelul anului şcolar precedent şi pe baza numărului de zile de distribuţie calculate în funcţie de structura anului şcolar aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 3243/2021 privind structura anului şcolar 2021-2022.

La nivelul județului Giurgiu numărul estimativ al elevilor ce beneficiază de acest program este de aproximativ 25.000 de preșcolari și elevi, după cum urmează: „numărul preșcolarilor este de 4845,  al elevilor înscriși în învățământul primar este de 11978, iar al celor din învățământul gimnazial de 8534”, ne-a comunicat Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

(Jurnal)