Vă informăm că joi, 24 februarie, a avut loc, în sistem online, ședința de lucru a Colegiului Prefectural, în cadrul căreia prefectul județului Giurgiu, doamna Florentina Stănculescu, a prezentat Raportul de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Giurgiu pe anul 2021.

Din cuprinsul Raportului amintim următoarele puncte esențiale: analiza SWOT, obiective strategice, managementul resurselor instiuționale, realizări în domeniul de competență, monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate, managementul situațiilor de urgență și al activităților desfășurate în județ pentru asigurarea ordinii publice.

Raportul de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Giurgiu pe anul 2021 – va fi disponibil în perioada următoare, în varianta integrală, pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Giurgiu – https://gr.prefectura.mai.gov.ro/

Potrivit reglementărilor legale în vigoare, Colegiul Prefectural asigură coordonarea activităţii serviciilor publice deconcentrate din judeţ şi este organul consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)