Urmare a publicării, în data de 11 martie, în Monitorul Oficial, a Legii Bugetului Asigurărilor de stat pe anul 2019, cu intrare în vigoare la data de 15 martie 2019, au fost alocate biletele de tratament balnear aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice, repartizate pe 18 serii de trimitere.

Până la data elaborării materialului nostru (19 martie 2019), la CasaJudețeană de Pensii Giurgiu au fost depuse un număr de 1289 cereri, cele mai multe (aproximativ 80%) fiind pentru perioada iunie – septembrie 2019.

Pentru seria (sejurul) I, cu plecare în zilele de 18 și 19 martie, au fost alocate un număr de 28 de bilete. Dintre acestea, 4 au fost bilete gratuite, iar alte 12 au fost vândute. Durata unui sejur este de 16 zile, iar durata tratamentului balnear este 12 zile.

„Pentru a fi luată în considerare, cererea, care trebuie depusă cu cel puțin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită biletul de tratament, trebuie să aibă completate toate câmpurile, și să fie însoțită de toate documentele justificative solicitate. De asemenea, cererea poate cuprinde și informații despre alte persoane care au depus, la rândul lor, cereri, și alături de care titularul dorește să meargă în aceeași stațiune și în aceeași perioadă. Mai trebuie menționat faptul că cererile și documentele aferente pot fi depuse personal, dar pot fi transmise și prin poștă, fax sau e-mail”, preciza, pentru „Jurnal giurgiuvean”, directorul Casei Județene de Pensii Giurgiu, Marian Dumitru.

De bilete pot beneficia, în condițiile legii, persoanele care au calitatea de pensionar din sistemul public de pensii, asigurați ai sistemului public de pensii sau beneficiari ai prevederilor unor legi speciale ce reglementează dreptul la bilete de tratament. Pensionarii din cadrul sistemului public de pensii vor achita 50% din cuantumul brut al drepturilor de pensie, în timp ce salariații al căror venit lunar este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie vor achita 50% din valoarea biletului de tratament. În caz contrar, se va achita prețul integral al biletului.

Pentru această perioadă, cele mai solicitate stațiuni sunt Amara, Covasna, Pucioasa și Olănești, solicitanții putând opta pentru cel mult 3 stațiuni.

(Jurnal)