Mihai-Dobre-2În urmă cu ceva timp Agenţia Naţională de Integritate (ANI) solicita  procurorilor să facă verificări în cazul primarului oraşului Mihăileşti, judeţul Giurgiu, pentru conflict de interese. Recent, Mihai Dobre a pierdut și ultima cale de atac a procesului intentat de ANI,  urmând să fie destituit din funcție, conform Legii.

Potrivit Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI),  Mihai DOBRE, primar al oraşului Mihăileşti,  a  fost în conflict de interese de natură administrativă şi penală. Mihai Dobre, în calitate de primar al oraşului Mihăileşti, judeţul Giurgiu, a încheiat şi semnat, un contract de prestări servicii, pază, protecţie, ordine şi control cu o societate comercială la care fiica, respectiv nora sa au avut calitatea de asociat unic, arată ANI, într-un comunicat de presă.

Potrivit prevederilor legale, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective. Persoana faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului.

ANI a  mai precizat că  primarul a încălcat dispoziţiile articolul 76, alineatul 1 din Legea 161/2003, potrivit cărora „primarii (…) sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”, şi ale articolului 75, litera a) din Legea 393/2004, potrivit cărora „aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv”.

După judecarea recursului  de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Dobre Mihai, primarul oraşului Mihăileşti a pierdut  procesul,  fiindu-i respins recursul. Deși decizia instanței este definitivă primarul Dobre Mihai este încă în funcție, sfidând decizia judecătorilor, aerul sfidător  și infatuarea fiind, după cum foarte mulți știu,  calitățile ce i-au adus notorietate în lumea politică giurgiuveană.

De neînțeles este  și faptul că primarul Dobre și-a depus candidatura la primăria orașului Mihăileşti, fără nicio reținere, deși  cunoștea încă de atunci  situația sa juridică. O dovadă vie că mai sunt încă politicieni care nu dau doi bani pe justiție, considerând că ei sunt deasupra Legii.  Unul dintre aceștia este chiar Mihai Dobre.

Așteptăm să vedem ce măsuri se vor  lua în continuare în acest caz și când instituția prefectului de Giurgiu- conform Legii –  va emite decizia  prin care primarul Mihai Dobre va  fi eliberat din funcție și totodată ce se va întâmpla cu postul vacant de primar al orașului Mihăileşti.  

Ulterior același  Mihai Dobre poate ne va explica și cum dintr-un salariu de bugetar a acumulat o avere fabuloasă, atât pentru el cât și pentru fiul său. Unii susțin că procurorii  vor  dori cu siguranță să  descifreze formula magică a parvenirii sale.

(Jurnal)

2 COMENTARII