cadastrareAgenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) anunţă că a început semnarea contractelor de finanţare pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale.

ANCPI a alocat, în anul 2017, 442.350.000 de lei din veniturile proprii, pentru finanţarea înregistrării sistematice pe sectoare cadastrale, prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF). Suma poate finanţa lucrări în 2.949 de unităţi administrativ-teritoriale rurale şi urbane, după cum se arată într-un comunicat al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Termenul limită până la care unităţile administrativ teritoriale (UAT) eligibile pot accesa fondurile este de cel mult 45 de zile de la primirea înştiinţării transmise de ANCPI în acest sens. Fiecare UAT primeşte, în acest an, 150.000 de lei pentru realizarea, în perioada 2017-2019, a lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, faţă de doar 135.000 de lei, alocat în 2016.

Contractele de finanţare sunt multianuale (24 de luni), ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd finanţarea dacă lucrările de înregistrare sistematică nu sunt finalizate până la sfârşitul anului 2017. Primăriile au obligaţia legală să selecteze, cu prioritate, sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional şi terenuri agricole subvenţionate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

(Jurnal)