Vineri la sediul Primăriei Giurgiu a avut loc lansarea proiectului Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T. El este finanțat prin Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria.

Primăriile Giurgiu şi Ruse derulează în parteneriat proiectul transfrontalier “Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu reţeaua de transport TEN-T” ( cod e-MS ROBG-425), proiect finanţat prin Programul INTERREG V-A România Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritară 1 – O regiune bine conectată.

 Obiectiv Specific 1.1 – Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontalier pentru o mai bună conectare la rețeaua de transport TEN-T. Perioada de implementareeste de 30 luni (2018-20121) Bugetul total eligibil al proiectului este de 7.835.520,28 Euro, din care contribuţia Uniunii Europene este de 6.660.192,23 Euro (prin Fondul European de Dezvoltare Regională) .

Bugetul eligibil alocat proiectului pentru municipiul Giurgiu are valoarea de 4.616.531,89 Euro, din care: – 3.924.052,10 Euro (85 %) – finanţare prin Fondul European de Dezvoltare Regională – 600.102,99 Euro (13 %) – finanţare de la Bugetul de Stat – 92.376,80 Euro (2%) – contribuţia proprie a Primăriei Municipiului Giurgiu.

 Activitați principale:

  • Realizarea unor măsuri de informare și publicitate
  • Întocmirea proiectelor tehnice și a celor de investiții și supervizarea lucrărilor de construcții de către proiectant

    -Execuția lucrărilor Supravegherea lucrărilor de construcți

    – Implementarea unor măsuri comune de siguranță a circulației    în Euroregiunea Ruse Giurgiu.

Obiectivul general: Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse – Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu reţeaua de transport TEN-T, rețea ce reprezintă un factor major pentru stimularea competitivităţii economice şi dezvoltării durabile a Uniunii Europene și care contribuie la implementarea şi dezvoltarea pieţei interne, precum şi la creşterea coeziunii economice şi sociale. Obiective specifice: Îmbunatațirea infrastructurii rutiere in municipiul Giurgiu si municipiul Ruse; Facilitarea accesului la reteaua de transport TEN-T si creșterea sigurantei rutiere.

Executarea lucrărilor de construcție: În Municipiul Giurgiu, proiectul vizează reabilitarea şi modernizarea următoarelor tronsoane de drum:

 Tronsonul 1 – Bd. Bucureşti de la de la intrarea în Giurgiu (plăcuţă indicator rutier) până la sensul giratoriu de la intersecţia cu şos. Prieteniei şi str. Gloriei – 4 benzi;

Tronsonul 2 – Bd. Bucureşti de la intersecţia cu şos. Prieteniei şi str. Gloriei, până la sensul giratoriu de la Spitalul Judeţean – 4 benzi;

Tronsonul 3 – Şos. Prieteniei de la sensul giratoriu de la intersecţia cu bd. Bucureşti şi str. Gloriei până la intersecţia cu str. 1 Decembrie 1918 – 4 benzi;

Tronsonul 4 – Str. 1 Decembrie 1918 de la intersecţia cu şoseaua Prieteniei (calea ferată) până la sensul giratoriu de la intersecţia cu bd. Mihai Viteazu – 2 benzi;

Tronsonul 5 – Bd. Mihai Viteazu de la sensul giratoriu de la Spitalul Judeţean până la sensul giratoriu de la intersecţia cu str. 1 Decembrie 1918 – 4 benzi;

 Tronsonul 6 – Bd. Mihai Viteazu de la intersecţia cu Str. 1 Decembrie 1918 până la sensul giratoriu de la Steaua Dunării – 4 benzi.

Lucrările de modernizare a celor şase tronsoane de drum din municipiul Giurgiu vor consta în reabilitarea sistemului rutier, refacerea trecerii la nivel cu calea ferată pe strada 1 Decembrie 1918, amenajarea unui sens giratoriu la intersectia dintre Bd. Bucuresti, Bd. Daciei și Bd. Academ. Miron Nicolescu, amenajarea de trotuare şi alei pietonale, amenajarea racordărilor cu străzile secundare, realizarea de semnalizări şi marcaje, precum şi amenajarea de piste de biciclete pe 5 din cele 6 sectoare de drum modernizate.

Se vor achiziționa ecchipamentele necesare și va fi modernizat sistemul de monitorizare a traficului, prin extinderea bazei de date comune creată în proiectul premergător acestuia.

În Municipiul Ruse proiectul vizează: Reabilitarea şi modernizarea în întregime a Bulevardului Lipnick, începând la sensul giratoriu cu bulevardul „Tsar Osvoboditel” și până la intersectia cu bulevardul „Bulgaria”.

Bulevardul Lipnick are două sensuri de mers a câte trei benzi pe sens, cu o linie de divizare de-a lungul lungimii sale. Se asigură astfel o conexiune strategică între partea centrală a orașului și rețeaua TEN-T, respectiv podul peste Dunăre și zona industrială estică; Se vor efectua reparații preliminare ale trotuarului existent; Se vor aplica noi straturi de asfalt dens și non-dens; Se vor îndepărta vechile structuri de beton și se vor instala borduri noi de beton; Se vor realiza noi semnalizări și marcaje rutiere; Elaborarea unei strategii comune pentru îmbunătățirea condițiilor de transport în regiunea transfrontalieră. Rezultate: Infrastructura rutieră îmbunătățită în orașele Giurgiu și Ruse, în lungime de 10.962 m; Creșterea siguranței rutiere în Euroregiunea Ruse -Giurgiu; Creșterea mobilității în zona transfrontalieră si reducerea timpului de deplasare; Facilitarea accesului la rețeaua de transport TEN-T; Modernizarea sistemului de monitorizare a traficului, prin extinderea bazei de date comune creată în proiectul premergător acestuia.

(JGR)