PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU cu sediul în municipiul Giurgiu, bd. București, nr 49-51, județul Giurgiu, titulară a proiectului “ Ansamblu de locuinte soziale Zona Istru, 20 apartamente” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “ Ansamblu de locuinte soziale Zona Istru, 20 apartamente”, propus a fi amplasat în municipiul Giurgiu, șos. Sloboziei, nr.1, nr. Cad. 32702 (vechi 993/N), nr. CF 32702 (vechi 993/N), județul Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00 precum și la următoarea  adresă de internet www.apmgr.ro

Publicul interest poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.”

(Primăria municipiului Giurgiu)