Prima etapă a repartizării la licee: 151 de locuri libere, 14 elevi rămași „pe dinafară”

0
380

Aproximativ 96% dintre absolvenții de clasa a VIII-a au fost repartizați la liceu, arată datele oficiale ale Ministerul Educației. Din cei 129.161 de candidați au prins un loc la liceu 124.308 absolvenţi ai clasei a VIII-a. 4.853 de elevi nu au fost repartizaţi, pentru că nu au completat suficiente opţiuni în fișa de înscriere care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal.

Statistica arată că, la nivel național, cei admiși la liceu au fost repartizați după cum urmează:  67.803 în învățământul liceal – filiera teoretică; 40.909 în învățământul liceal – filiera tehnologică; 11.984 de elevi la specializări vocaţionale; 600 de elevi în învăţământul militar; 2.068 de elevi pe locurile speciale rezervate candidaţilor de etnie romă; 944 de elevi în învățământul special

În total, au fost completate 1.713.512 opțiuni, rezultând o medie de 15 opţiuni/elev. 188 de candidați au fost admiși cu media generală 10. 

La nivelul județului Giurgiu, conform informațiilor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean, din totalul celor 1322 de locuri la licee, au rămas neocupate, după prima etapă a distribuirii, un număr de 151 de locuri, după cum urmează: 17 locuri la Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” (mecanică); 5 locuri la Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” – Bolintin Vale (matematică-informatică); 20 locuri la profilul „comerț”  și 11 locuri la profilul „economic” – Liceul Tehnologic „Ion Barbu” Giurgiu; 18 locuri la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Călugăreni (agricultură); 38 de locuri la Liceul Tehnologic nr.1 Comana (silvicultură); 13 locuri la profilul „agricultură” și 18 locuri la profilul „protecția mediului” la Liceul Tehnologic nr. 1 Prundu; 10 locuri la profilul economic și un loc la profilul „științe sociale” la Liceul „Udriște Năsturel” Hotarele.

În schimb, situația locurilor ocupate de elevii giurgiuveni, viitori liceeni, se prezintă astfel: 247 de elevi sunt la profilul real, 53 la resurse naturale și protecția mediului, 245 – servicii, 95 – tehnic și 531 la profil umanist. De asemenea, un număr de 79 de elevi au fost admiși la profil vocațional, 69 pe locurile speciale pentru romi și 5 în învățământul militar. Totodată, un număr de 14 elevi au fost respinși în județ: trei de la Școala Gimnazială nr. 2 Milcovățu, doi de la Școala nr. 1 din Letca Nouă și câte unul de la școlile gimnaziale din Iepurești (Școala nr.1), Ghimpați (Școala nr. 1), Giurgiu (Școala „Acad. Marin Voiculescu”), Letca Veche (Școala nr.3), Mârșa (Școala nr. 1), Găiseni (Școala nr. 1) și Bucșani (Școala nr. 1).

Elevii care nu au fost repartizaţi în prima etapă vor intra în a doua etapă a repartizării (31 iulie – 1 august 2019), alături de absolvenții clasei a VIII-a care nu au participat în această etapă, nu s-au înscris sau nu au avut situația școlară încheiată înainte de această etapă. 

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 15 – 18 iulie, candidații vor depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși. În zilele de 19, 22 și 23 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, dar și situațiile candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi ale candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați computerizat.

Calendar Admitere 2019 – etapa a doua 

23 iulie 2019: Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbămodernă/maternă; 

24 – 25 iulie 2019: Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă; 

26 – 29 iulie 2019: Desfășurarea probelor de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă; 

24 – 30 iulie 2019: Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare; 

31 iulie -1 august 2019: Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare.