Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vlaşca” al Judeţului Giurgiu sprijină Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu în organizarea şi desfăşurarea etapei judeţene a concursurilor tehnico-aplicative cu elevi „Prietenii Pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”.

  • Concursul „Prietenii pompierilor” se va desfășura în data de 24.05.2019, ora 10:00 pe stadionul „ DUNĂREA ” din municipiul Giurgiu.

Fiecare cerc tehnico-aplicativ de elevi „Prietenii Pompierilor” participă la concurs cu un echipaj format din 10 elevi (un comandant şi opt concurenţi + o rezervă). Echipele de concurs pot fi constituite din băieţi (mixte) sau din fete.Vârsta minimă a elevilor este de 10 ani şi maximă de 15 ani, împliniţi până la data desfăşurării concursului.

Concursul are un caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor şi se organizează în scopul: – dezvoltării capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile de urgenţă pentru viaţă şi mediu, precum şi al promovării aptitudinilor şi comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor;

 – formării şi dezvoltării la elevi a unor trăsături moral-volitive, cum sunt: iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, dârzenia, hotărârea, perseverenţa, cinstea, corectitudinea şi disciplina;

 – atragerii unui număr mare de elevi la desfăşurarea activităţilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor”.

Etapa judeţeană se desfăşoară, anual şi constă în susţinerea unei probe teoretice şi a două probe practice:

  1. Proba „Pista de îndemânare peste obstacole”;
  2. Proba „Ştafeta de 400 m cu obstacole”. 
  • Concursul „Cu viaţa mea apăr viaţa ” se va desfășura în data de 16.05.2019, ora 10:00 la Școala Gimnazială Nr. 10

 Concursul cu tematică de protecţie civilă are caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv şi se organizează anual cu elevii, distinct pe următoarele niveluri:

 – ciclul gimnazial – clasele V–VIII;

 – ciclul liceal – clasele IX-XII.

Fiecare cerc tehnico-aplicativ de elevi „Cu viaţa mea apăr viaţa „ participă la concurs cu un echipaj format din 4 elevi ( 3 concurenţi + o rezervă). Echipele de concurs pot fi constituite din băieţi (mixte) sau din fete. Vârsta elevilor fiind cuprinsă între 10-15 ani, pentru clasele V-VIII, respectiv 15-18 ani pentru clasele IX-XII împliniţi în anul calendaristic desfăşurării concursului.

Concursul cu tematică de protecţie civilă se organizează în următoarele scopuri:

– dezvoltarea capacităţii de percepţie a protecţiei civile ca ansamblu de activităţi cu caracter exclusiv umanitar;

– cunoaşterea şi aprecierea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă sau dezastre la care este expusă comunitatea din care fac parte;

– adoptarea comportamentului adecvat şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul iminenţei producerii sau al apariţiei unei situaţii de urgenţă;

 – formarea spiritului de solidaritate şi implicarea individuală sau în echipă în acţiunile de prevenire şi de intervenţie în situaţii de urgenţă.

Concursul constă în susţinerea unei probe teoretice şi a două probe practice.

– Proba nr.1 – Transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă pe distanţa de 50m;

– Proba nr.2 – Deplasarea cu masca pe figură într-un raion cu obstacole, contaminat.