Preşedinta ASOCIAŢIEI ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA, prof. univ. dr. Mariana Iancu a donat tablete electronice, cărți și caiete pentru 10 copii din județul Giurgiu, în proiectul ˮŞANSE PENTRU VIITORˮ

0
774

Susținând dreptul copiilor la educație, cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului, ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA din GIURGIU a desfăşurat în luna noiembrie o campanie de activităţi caritabile, sociale şi educative, în cadrul proiectului ˮŞANSE PENTRU VIITOR’’ din PROGRAMUL SOCIO-EDUCAŢIONAL al ASOCIAŢIEI ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA pentru anul 2020. Activităţile au fost derulate în conformitate cu scopul asociaţiei prevăzut în Statut, ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA propunându-şi, printre altele, promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, sprijinirea valorilor umane şi a semenilor defavorizaţi social, activităţi educaţional-formative, de semnalare a problemelor cetăţenilor comunităţii la instituţiile statului, în vederea rezolvării lor.

În cadrul acestui proiect, ˮŞANSE PENTRU VIITOR’’, ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA a desfăşurat activităţi de tipul: prelegeri despre drepturile copiilor şi Convenţia cu privire la drepturile copilului; susţinerea dreptului la educaţie şi oferirea de şanse la educaţie prin achiziţionarea şi donarea de tablete electronice pentru școala on-line, cărţi și caiete mai multor copii nevoiași (10), dar și buni la învățătură și talentați din municipiul Giurgiu, din comunele Gostinu, Malu, Stănești și Băneasa din județul Giurgiu; consultanţă şcolară, consiliere şi orientare şcolar-profesională prin administrarea unor teste de aptitudini profesionale; identificarea de probleme şcolare, spre semnalarea lor la instituţiile abilitate ale statului, în vederea rezolvării lor; etc.

Așadar, ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA a susţinut drepturile copiilor prin prelegeri desfăşurate de către prof. univ. dr. Mariana Iancu în faţa elevilor, profesorilor și părinților prezenți la activitățile derulate în aer liber, pe platoul din fața sediului asociației din municipiul Giurgiu. Drepturile copilului sunt reglementate de Convenţia cu privire la  drepturile copilului, care a fost adoptată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 şi care a fost asumată de România prin adoptarea Legii 18/1990. Printre cele mai importante drepturi ale copiilor prevăzute de această convenţie se numără şi: copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale; copilul are dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să-i permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială; copilul are dreptul la libertate de exprimare; etc.

În cadrul proiectului ˮŞANSE PENTRU VIITORˮ, ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA a susţinut dreptul la educaţie şi a oferit şanse la educaţie prin achiziţionarea şi donarea de tablete electronice, cărți și caiete la 10 copii, proveniți de la Școala ˮSfântul Gheorgheˮ, Școala ˮAcad. Marin Voiculescuˮ, Școala Specială și Liceul ˮTudor Vianuˮ din Giurgiu, Școala Gimnazială nr. 1 Stănești. Tabletele electronice au fost donate pentru sprijinirea educației on-line, dar ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA nu susține acest tip de educație, care are o eficiență și o capacitate formativă mult mai mici comparativ cu educația ˮface to faceˮ din școala normală. Au fost donate cărţi recomandate prin programele şcolare, utile în pregătirea elevilor pentru evaluarea naţională, diferite atlase, cărţi de beletristică, etc.

Preşedinta ASOCIAŢIEI ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA, prof. univ. dr. Mariana Iancu a acordat consultanţă şcolară, a donat cărți de Pedagogie profesorilor participanți la proiect, ca un premiu pentru implicarea lor, a acordat consiliere şi orientare şcolar-profesională copiilor prezenți, prin administrarea unor teste de aptitudini profesionale, ale căror rezultate au fost discutate ulterior cu copiii participanţi la activitate.

În cadrul proiectului ˮŞANSE PENTRU VIITORˮ, au fost identificate mai multe probleme şcolare, care vor fi semnalate la instituţiile abilitate ale statului. ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA aduce în atenţie pe această cale problema elevilor defavorizaţi social, care necesită susţinere financiară din partea statului român pentru asigurarea dispozitivelor electronice, respectiv a tabletelor necesare copiilor pentru așa numita școală on-line și deși s-au făcut cereri de solicitare a acestor mijloace didactice electronice, tabletele nu au intrat în posesia celor nevoiași. De asemenea, astfel de dispozitive electronice sunt necesare și unor profesori pentru a-și desfășura activitatea didactică on-line.  Guvernanți, respectați Constituția României și garantați dreptul la educație fiecărui copil din România!

Totodată, se pune problema internetului și a consumului mare de curent electric, pe care atât părinții elevilor, cât și profesorii sunt nevoiți să le plătească din buzunarul propriu, în condițiile în care școala este gratuită prin lege, iar alocațiile și salariile profesorilor nu au crescut, conform legii. Guvernanți, să aveți în centrul acțiunii dumneavoastră oamenii și nevoile lor, nu interesele dumneavoastră politicianiste!

A.A.C.I.M. solicită Primăriei Giurgiu şi Consiliului Local Giurgiu, care au la dispoziţie fonduri bugetare, să sprijine în educaţie astfel de copii și profesori nevoiaşi.

Discriminarea salarială a profesorilor este o altă problemă identificată. Aceștia au salarii mult mai mici chiar şi decât cele ale unora cu studii de liceu, fără bacalaureat, din alte domenii, astfel încât există anomalia ca un profesor cu licenţă, masterat şi doctorat să primească un salariu cu 2000-3000 lei mai puţin decât cei cu şcoală medie din alte domenii. ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA solicită instituţiilor abilitate ale statului român să facă dreptate şi echitate socială profesorilor, modificând Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea din fonduri publice!

O altă problemă şcolară identificată este dotarea materială învechită a şcolilor, fără aparatura electronică necesară, mai ales în regimul COVID-19, precaritate materială care îngrădeşte dreptul copiilor la educaţie, fiind absolut necesare investiţii în învăţământ şi aplicarea Legii Educaţiei Naţionale, care prevede la art. 8 alocarea anuală a minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv.

ASOCIAŢIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA solicită reprezentanților instituţiilor statului român să-i respecte pe elevi, dar și pe profesorii care i-au învățat carte ca să ajungă în funcțiile în care sunt, să respecte Legea Educaţiei Naţionale şi drepturile copiilor, începând cu cel mai important drept al lor, dreptul la educaţie!

Preşedinta ASOCIAŢIEI ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA,
Prof. univ. dr. Mariana Iancu