Din septembrie 2018, președinții asociațiilor de proprietari vor beneficia de un cadru legal mai clar în ceea ce privește atribuțiile lor.

Astfel, Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, care va intra în vigoare în 28 septembrie 2018, va oferi un cadru legal mai detaliat în privința a ceea ce poate și nu poate să facă președintele asociației de proprietari.

De exemplu, înainte de modificarea fațadei unui bloc, președintele va trebui să solicite autorităților publice locale informațiile și restricțiile cu privire la modificarea fațadei. Aceste informații vor trebui să fie prezentate locatarilor, prin afișarea lor la avizier., un alt exemplu este obligația președintelui de a solicita notarea datoriilor mai vechi de trei luni și care sunt mai mari decât salariul minim în cartea funciară.

Președintele nu va mai putea reprezenta proprietarii în cadrul adunării generale și, astfel, nu va mai putea vota în numele lor.

(Jurnal)