COMUNICAT DE PRESĂ

În data 21.05.2021, toți creștinii sărbătoresc Sfinții Împărați Constantin și Elena. Această zi a fost declarată ca “Ziua poliției locale” prin Legea nr.155/2010.

La 11 ani de la înființare, suntem convinși de progresul instituțional al Poliției Locale Giurgiu și asigurăm conducerea Primăriei Municipiului Giurgiu, precum și pe toți cetățenii comunității noastre, că avem polițiști locali foarte bine pregătiți profesional care, zi de zi, fac eforturi pentru îndeplinirea cu succes a tuturor misiunilor încredințate.

Legalitatea, devotamentul și responsabilitatea cu care tratăm orice problemă și în special situația care afectează întreaga omenire, generată de răspândirea periculoasă a noului corona virus Covid-19, credem că este o provocare pentru noi toți. Relația polițist local – cetățean este de a acționa împreună, pentru aplicarea și respectarea tuturor măsurilor de prevenție în comunitatea noastră, în așa fel încât să revenim, cât mai curând, la o viață normală.

La ceas aniversar, vă adresăm, tuturor angajaților Direcției, cele mai sincere mulțumiri pentru eforturile pe care le faceți zi de zi, pentru liniștea cetățenilor, cât și pentru preocuparea de a construi, împreună, o Poliție Locală credibilă și respectată.

Aceleași mulțumiri le adresăm tuturor colaboratorilor din sistemul de ordine publică, precum și entităților subordonate Primăriei Municipiului Giurgiu, pentru efortul comun, în dezvoltarea unei comunități mai sigure.

Această zi va fi marcată prin organizarea în Parcul Mihai Viteazul, în data de 21 mai, în intervalul orar 10.00-12.00, a unei activități de popularizare și promovare a activității instituției noastre. Polițiștii locali vor înmâna pliante și vor prezenta trecătorilor aspecte din activitatea instituției, precum și prezentarea modului de prevenire a unor fapte de natură contravențională sau penală.

În mod special, adresăm mulțumiri Domnului Primar Adrian Anghelescu, domnilor Vice-primari și Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru întreaga susținere, în efortul comun de dezvoltare continuă, a capacității de acțiune a Poliției Locale Giurgiu.

                   La mulți ani, dragi colegi din Poliția Locală Giurgiu!