După pensionarea celui care, în ultimii ani, a deținut funcția de director al Direcției Poliției Locale Giurgiu, Lazăr Ciobanu, la conducerea instituției a venit, pentru doar câteva luni de zile, Gogu Moțan, cel care ocupase, anterior, funcția de subprefect al Județului Giurgiu. Acesta a mai deținut funcție de conducere la SC PAZA PUBLICĂ SA (unitate aflată, de asemenea, în subordinea Primăriei Giurgiu), între anii 2016 și 2019. De altfel, Gogu Moțan s-a „remarcat”, în scurta sa perioadă de directorat, printr-o serie de gafe, culminând cu un comunicat de presă ce abundă în greșeli gramaticale și de ortografie.

Conform unui anunț publicat pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, se organizează „Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu,organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Tip concurs: Recrutare pe functie publica de conducere in afara Agentiei
Data de sustinere a probei scrise: 16.11.2020, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primariei municipului Giurgiu str. Bucureşti nr. 49-51
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoană de contact:Găină Marinela, consilier, 0246213587 interior 138, resurseumanr@primariagiurgiu.ro
Data afişării: 16.10.2020, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Director executiv
Descriere post Localizare post
Clasa: conducere
Tip compartiment: DIRECŢIE
Denumire compartiment: POLITIE LOCALA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
Localitate: GIURGIU
Judeţ: GIURGIU

 

Condițiile de participare sunt: 

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
– să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani
Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.”