Proiectul „Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului  Giurgiu – CO-STOP” cod SMIS 2014+ 138250 a fost aprobat la finanţare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 – Axa Prioritară 9: „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, fiind implementat înperioada: 01.02.2020 – 30.04.2021 de Județul Giurgiu, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență   Giurgiu. 

După cum precizau cei prezenți la conferința de presă prilejuită de lansarea proiectului ( Miruna Eftimiu, coordonator proiect, Amalia Preda – medic – manager de proiect din partea Spitalului Județean, Diana Ionescu – asistent șef UPU, Silviu Ciochir – director de îngrijiri în cadrul Spitalului Județean), obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității de gestionare a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu prin dotarea cu echipamente medicale, echipamente de protecție și materiale sanitare, care să conducă la un răspuns în timp util și eficient în contextul crizei COVID-19.

În ceea ce privește activitățile proiectului, acestea sunt în număr de cinci, de la managementul de proiect până la dotarea spitalului cu echipamente medicale, de protecție si materiale sanitare necesare tratării/ prevenirii cazurilor de infecție cu  virusul SARS-CoV-2 – achiziții realizate de Spitalul Județean Giurgiu pana la momentul depunerii cererii de finanțare.

Rezultatele așteptate sunt, după cum declarau reprezentanții Spitalului Județean de Urgență: 

  • 17 echipamente IT și consumabile necesare implementării activităților de proiect ce vor fi distribuite echipei de implementare;
  • 2 comunicate de presă (1 la lansarea proiectului și 1 la finalul proiectului), 2 anunțuri de presă pe tot parcursul proiectului, 2 roll-up-uri, 100 agende cu pix,100 afișe, 1 placă permanentă.
  • 38 echipamente medicale necesare tratării cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2, echipamente achiziționate de Spitalul Județean de Urgență Giurgiu până la momentul depunerii cererii de finanțare, precum și echipamente de protecție și materiale sanitare
  • 72 echipamente medicale necesare tratării cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2, echipamente ce se vor achiziționa de către UAT Județul Giurgiu pentru Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, precum si echipamente de protecție si materiale sanitare
  • 1 raport de audit financiar
  • 50 de persoane (10 medici, 20 asistente medicale și 20 de infirmieri) prin reducerea riscului de infectare/ răspândire a virusului SARS-CoV-2 în rândul personalului Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, precum si 100 de pacienți estimați a fi testați.

 

Bugetul total al proiectului este de 11.064.542,07  lei, din care: Buget Judeţul Giurgiu: 8.584.862,86 lei ; Buget Spitalul Județean de Urgență Giurgiu: 2.479.679,21 lei .

 

Rata de finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională: 100%