Părinții ar putea beneficia de zile libere, în cazul în care școala se va desfășura on-line

0
182

Guvernul are în lucru elaborarea și adoptarea unei Ordonanțe de urgență, prin care unul dintre părinți ar putea primi, din partea angajatorului, zile libere pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezenta față în față în unitățile de învățământ și în unitățile de educație antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a anchetei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 efectuată de Direcțiile de sănătate publică 2 județene, respectiv a municipiului București sau a hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, respectiv Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București.

Prevederile se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. au copii cu vârsta de până la 12 ani, sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie antepreşcolară;
  2. celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său de zile libere.

Prin părinte, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înţelege: părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; adoptatorul; persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei; persoana care are în plasament copilul sau în tutelă; persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învăţământ.

Prin excepție de la prevederile alin.(1) lit.a) beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență şi părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar în condiţiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV2 .

Prin excepție de la prevederile alin.(1), prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică şi pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.