Ordonanța privind decontarea transportului elevilor a fost aprobată miercuri, 16 iunie, în ședință de urgență.

Transportul gratuit al elevilor se va face între localitatea de domiciliu și localitatea unde aceștia sunt școlarizați, pe întreaga durată a cursurilor școlare, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați, în limita a 50 km.

Mecanismul de decontare va fi reglementat prin Metodologia ce va fi aprobată prin ordin al ministrului educației, în maximum 30 de zile de la emiterea ordonanței de urgență.

Totodată, li se va asigura decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.

Elevii vor putea solicita acordarea sumei în avans, cu decontare în luna următoare. Suma ce poate fi acordată în avans va fi nivelul cuantumului lunar de care beneficiază elevul.

Decontarea va fi asigurată la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/lună pentru distanța de 3 km. Va putea fi decontată lunar numai suma aferentă avansului primit în luna precedentă.

Pentru distanțele ce vor depăși 3 km, până la limita de 50 de km, suma de 30 de lei /lună se va suplimenta cu 3 lei pentru fiecare kilometru/lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare.

În situația în care sunt elevi care se deplasează de la domiciliu către unitatea de învățământ la distanțe mai mari de 50 km și nu locuiesc la internat sau gazdă li se va deconta suma aferentă distanței de 50 km, la care se va adauga 1 leu/km/lună, pentru distanțele ce depășesc 50 de km.

Operatorii de transport rutier vor avea obligația de a emite documente lunare de transport cu încadrare în tarifele maxime per kilometru/lună.

(Jurnal)