Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Giurgiu din 7 decembrie 2022

0
481

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 07 DECEMBRIE 2022

I. PROIECTE HOTARÂRI:

  1. Proiect de hotărâre nr.437/05.12.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre nr.436/05.12.2022 privind aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre nr.432/24.11.2022 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului public al Municipiului Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre nr.433/29.11.2022 privind darea în folosință gratuită a patru autoturisme aflate în proprietatea Municipiului Giurgiu, către Direcția Poliției Locale Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină.

  1. Proiect de hotărâre nr.434/05.12.2022 privind majorarea capitalului social al S.C. TRACUM S.A. Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; 

       – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

        – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

  1.  Proiect de hotărâre nr.435/05.12.2022 privind majorarea capitalului social al societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; 

       – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

       – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

  1. Proiect de hotărâre nr.438/05.12.2022 privind majorarea capitalului social al S.C. GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L.:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; 

       – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

        – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

  1. Proiect de hotărâre nr.439/06.12.2022 privind aprobarea plății diferenței neachitate a burselor școlare pentru semestrul al II – lea an școlar 2021-2022, respectiv a numărului, cuantumului și a plății burselor școlare pentru perioada septembrie – decembrie, an școlar 2022-2023, aferente unităților de învățământ din Municipiul Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; 

       – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

       – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie.

  1. Proiect de hotărâre nr.440/06.12.2022 privind desemnarea a cinci membri provizorii și mandatarea reprezentantului Municipiul Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru numirea acestora în Consiliul de Administrație al acestei societăți:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină; 

       – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

(Primăria municipiului Giurgiu)