Ordinea de zi a ședinței CL Giurgiu din data de 22 decembrie 2021

0
465

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 22  DECEMBRIE 2021

 I. Aprobarea Procesului – Verbal al ședinței extraordinare din data de 14 decembrie 2021.

II. PROIECTE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Giurgiu” domnului PĂUNESCU CONSTANTIN – EMIL:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Giurgiu” domnului CĂLINESCU PETRE:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind închiriere spații/active/teren prin licitație publică cu strigare și negociere directă din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de licitație publică cu strigare privind închiriere spații/active/teren din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al taxelor de închiriere a spațiilor/activelor/terenului din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană, pentru anul 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.283/26.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.373/28.10.2021:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Asociaţia „LICURICI” din Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Popescu Alexandru – director general al societății comerciale APA SERVICE S.A., în vederea întreprinderii demersurilor necesare pentru proiectul de reabilitare a clădirii Uzinei de Apă – monument istoric, finanțat prin Institutul Național al Patrimoniului – Timbrul Monumentelor Istorice:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. de către Municipiul Giurgiu cu suma de 207.774 lei, aport în natură:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Municipiul Giurgiu, pentru anul 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public şi a domeniului privat al Municipiului Giurgiu, pentru anul 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de actualizare a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii, în Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu din incinta imobilului situat în Șoseaua Sloboziei, nr.1, către Muzeul Județean „Teohari Antonescu”:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui teren și a unei construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situate în Vama Giurgiu, DN 5, KM 66, Punct de Trecere a Frontierei Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, identificat prin număr cadastral 41623, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului, adiacent Bloc 21 Vechi:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr.278 din 26 august 2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, către Operatorul Regional APA SERVICE S.A, a imobilului din strada Uzinei, nr.2, Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea nr.431/22.12.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.313/30.09.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității vânzării prin licitație publică a unui imobil, situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Bălănoaiei, nr.7:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea grilei de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcțiilor din subordinea Consiliului Local:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate în anul 2022 de către Societatea GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L. pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de funcționare a mecanismului de bugetare participativă:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea financiară a unei sume din bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2022, pentru finanțarea mecanismului de bugetare participativă:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Memorandumului de cooperare având drept scop analiza posibilității de concepere, realizare și funcționare a Campusului Școlar profesional și tehnic / dual în Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială STRABAG S.R.L., reprezentând plata penalităților la facturile neîncasate la scadență:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul IV 2021:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare ale performanțelor profesionale individuale ale doamnei Băiceanu Liliana – Secretar General al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi de administrator în Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. având ca autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3.000 lei, pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale a Municipiului Giurgiu, în beneficiul copiilor acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă- Crăciunul:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui punct de aprindere situat în Municipiul Giurgiu, către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții pentru Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   III.  INFORMĂRI:

 1. Informare cu privire la Decizia Civilă nr.1958 a Curții  de Apel București – Secția a VIII – a Contencios Administrativ și Fiscal referitor la cererea de recurs formulată de către recurentul-reclamant Județul Giurgiu, împotriva senținței civile nr.424/22.12.2020, pronunțată de Tribunalul Giurgiu – Secția Civilă în dosarul nr.18.884/122/2018, în contradictoriu cu intimanții-pârâți Municipiul Giurgiu prin Primar și Consiliul Local Giurgiu și intimata-intervenientă S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. având ca obiect „obligația de a face”.

 2. Informare cu privire la Decizia nr.29/08.12.2021 emisă pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de control nr.8.324/19.11.2021, înregistrată la Camera de Conturi cu nr.53.750/19.11.2021, întocmit urmare efectuării acțiunii cu tema Controlul situației evoluției și mediului de administrare a patrimoniului public și privat al UAT de către regii autonome de interes local și societății comerciale cu capital integral sau majoritar al UAT, desfășurată la S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A..

 3. Informare nr.58.273/16.12.2021 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol în trimestrul IV al anului 2021.

 4. Informare privind Întâmpinarea formulată în Dosarul nr.1761/122/2021, ce are ca obiect drepturi bănești, reclamant Sindicatul Danubius al lucrătorilor din administrația publică și servicii publice Giurgiu.

 5. Informare privind Întâmpinarea formulată în Dosarul nr.1763/122/2021, ce are ca obiect drepturi bănești, reclamant Sindicatul Danubius al lucrătorilor din administrația publică și servicii publice Giurgiu.

 6. Informare privind Întâmpinarea formulată în Dosarul nr.1765/122/2021, ce are ca obiect drepturi bănești, reclamant Sindicatul Danubius al lucrătorilor din administrația publică și servicii publice Giurgiu.

 7. Informare privind transmiterea electronică a declarațiilor de avere și de interese exclusiv prin site-ul E-DAI și prorogarea termenului privind obligația de a semna declarațiile cu semnătură electronică calificată.

 (Jurnal)