Domeniile în care se poate presta munca necalificată de către zilieri au fost semnificativ restrânse prin O.U.G. nr. 114/2018 la următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actua-lizată:
    1.  agricultură, vânătoare și servicii anexe – diviziunea 01;
    2. silvicultură, cu excepția exploatări forestiere – divi-ziunea 02;
    3. pescuit și acvacultură – diviziunea 03;
Ținând cont de lipsa acută de personal cu care se confruntă angajatorii, precum și de specificitatea anumitor activități, care presupun utilizarea muncii necalificate, cu caracter sezonier, ocazional și pe un termen relativ scurt prin O.U.G. nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative au fost extinse domeniile în care se poate presta muncă necalificată cu următoarele domenii:

    • activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor – grupa 823;
    • publicitate – grupa 731;
    • activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 și activitati de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
    • creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale – clasa 0149;
    • activități de alimentație (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
    • activități de întreținere peisagistică – plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare – clasa 8130;
    • restaurante – clasa 5610;
    • baruri și alte activități de servire a băuturilor – clasa 5630;
    • activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale re-zervațiilor naturale – clasa 9140.
Prin OUG 56/2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial nr. 552 din 04 iulie 2019 s-a revenit asupra unor domenii ce fuseseră eliminate prin OUG 114/2018. Conform acestor modificări, munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta și în următoarele domenii, introduse la art. 13 din Legea 52/2011:
    • hoteluri și alte facilități de cazare – diviziunea 55; facilități de cazare similare – clasa 5510; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia;
    •  facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
    •  activități ale bazelor sportive – clasa 9311;
    •  activități ale cluburilor sportive – clasa 9312;
Reamintim că, începând cu veniturile lunii mai 2019 a fost introdusă obligația plății CAS pentru veniturile rea-lizate din activitatea prestată de zilieri, calculul, plata  și declararea fiind  efectuate de către beneficiarul de lucrări.
Expert Contabil 
Violeta CHIRAN,
Complex Ancora, parter, telefon 0722.213.622