Într-un dialog avut cu domnul Director executiv al Casei Județene de Pensii, Marian Dumitru, acesta ne-a oferit o serie de precizări privind noile prevederi ale Legii nr. 127/2019 din sistemul public de pensii și Ordonanței de urgență nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene:

  1. Începând cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie este de 1.265 lei.
  2. De asemenea, se va majora cuantumul indemnizației pentru însoțitor, având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice: ”Cuantumul indemnizației pentru însoțitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilite în condițiile legii”.

Astfel, începând cu 1 septembrie 2019, cuantumul indemnizației de însoțitor va fi de 1.012 lei.

3. Începând cu 1 septembrie 2019, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 este de 704 lei.

De această majorare vor beneficia 62.047 de pensionari.

(Jurnal)