Miercuri, 28 noiembrie 2018, a fost depusă la Senat o propunere legislativă pentru modificarea Oug. privind circulaţia pe drumurile publice care prevede modificarea articolului care prevede răspunderea contravenţională a şoferilor.

Proiectul de act normativ numărul L659/2018, depus la Senat pe 28 noiembrie, prevede o modificare a art.98 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, articol care face referire la metoda de calcul a punctului de amendă.

În prezent, un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului, la momentul actual fiind de 145 de lei.

Propunerea legislative prevede modificarea art.98 alin.(2), care va avea următorul cuprins: “Un punct de amendă reprezintă valoric 20% din indicele social de referinţă, stabilit prin hotărâre a Guvernului”.

În 2018, ISR avea o valoare de 500 de lei.

Pentru ca această propunre de act normative să intre în vigoare este necesar să fie adoptată de Parlament şi să fie promulgată de şeful statului, ca apoi să die publicată în Monitorul Oficial.

(Jurnal)