Modificări aduse legislației aplicabile în domeniul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan
Dupa cum ne preciza directorul Directiei Agricole Judetene Giurgiu, Petra Ochisor, in sedinta Guvernului din 30 iunie 2022 a fost aprobată o Ordonanță de Urgență ce modifică şi completează Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan.
Astfel, se completează dispozițiile referitoare la încadrarea impozitului de 80% instituit în cazul intenției de revânzare a terenurilor înaintea împlinirii termenului de 8 ani de la cumpărare, ca sarcină fiscală suplimentară față de dispozițiile Codului fiscal.
Totodată, se instituie modului de calcul, încasare, declarare și virarea a impozitului menționat anterior, inclusiv a cotelor procentuale care se fac venit la bugetul de stat şi local.
Prin modificările aduse Legii 17/2014 se corelează prevederile referitoare la categoria preemptorilor de rang I, în sensul stabilirii gradului de rudenie pentru dobândirea calității de preemptori și se pun în aplicare procedurile de notificare a acestei categorii.
De asemenea, se clarifică aspectele referitoare la valabilitatea si încetarea valabilității avizelor emise.
(Petra Ochișor, directorul Direcției Agricole Județene Giurgiu)