uceniciePrin legea nr. 164 din 10 iulie 2017 au fost aduse o serie de modificări legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca şi legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământul superior.

Ucenicia la locul de muncă

Principala modificare adusa Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca se refera la subvenţia acordata angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Astfel, angajatorul care încheie un contract de ucenicie, beneficiază, la cerere, pe perioada de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, acordata din bugetul asigurărilor pentru şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Înainte de această modificare, subvenţia se acorda în cuantum de 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă (300 lei).

Angajatorii interesaţi pot recurge la calificarea propriilor angajaţi şi prin programe de formare profesională reprezentate de ucenicia la locul de muncă, conform prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Organizarea uceniciei la locul de muncă se face pe baza unui contract individual de muncă, de tip particular, încheiat pe durata determinată, iar  durata contractului  nu poate fi mai mare de 3 ani (36 luni) si mai mică de 12 luni, în funcţie de nivelul de calificare pe care urmează să se pregătească ucenicul.

Stagiul absolvenţilor învăţământ superior

În conformitate cu prevederile Legii 335 din 10 decembrie 2013, din bugetul asigurărilor pentru şomaj se acorda subvenţii angajatorilor care acordă o şansă tinerilor absolvenţi pentru a-şi realiza stagiul. Astfel, potrivit modificărilor aduse prin legea nr. 164/2017 angajatorii care încheie un contract de stagiu cu absolvenţii de învăţământ superior, beneficiază la cerere,  pe perioada derulării contractului de stagiu, de o suma în cuantum de 1350/lună, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.  

Înainte de aceasta modificare, subvenţia era o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă (750 lei). Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate.

Contractele de ucenicie, precum si cele de stagiu, aflate în derulare la data intrării în vigoare a legii nr. 164/2017, îşi produc efecte până la data expirării duratei pentru care au fost încheiate, potrivit legislaţiei în vigoare la data încheierii lor.

(BIROUL DE PRESA AL AJOFM GIURGIU)