MODIFICĂRI. În PNDL se instituie un mecanism de control al banilor

0
90

Programul național de dezvoltare locală se mută de asemenea la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și se instituie un mecanism de control al banilor. Astfel, în situația în care solicitările de transfer depăşesc 80% din creditele bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în buget, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației procedează la înștiințarea beneficiarilor contractelor de finanțare cu privire la data limită până la care aceștia mai pot depune solicitări de finanțare și efectuează transferurile către beneficiari în limita creditelor bugetare disponibile, în ordinea cronologică depunerii solicitărilor. Dacă se constată că există sume disponibile, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației înștiințează beneficiarii asupra acestui fapt și prelungeşte termenul de depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.

În cazul în care cuantumul solicitărilor depuse depășesc creditele bugetare aprobate în bugetul Ministerului, disponibile în anul în curs, acestea se restituie beneficiarilor. După primirea înștiințării, beneficiarii trebuie să dispună măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuţia de lucrări. În caz contrar, aceștia continuă implementarea obiectivelor de investiții din surse proprii sau alte surse legal constituite.

În situaţia suplimentării creditelor bugetare, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației notifică beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor în condițiile anterioare.

(Jurnal)