Peste 200.000 de lei pe lună primesc angajații Ministerului Transporturilor pentru posibile riscuri de îmbolnăvire

Zeci de mii de angajați din ministere, primării, prefecturi, Senat și Camera Deputaților primesc, lunar, sute sau chiar mii de lei sporuri pentru că ar munci în condiții periculoase, grele și vătămătoare, conform Newsweek.ro.

Deși șoferii sunt cei care își riscă viața plecând la drum pe șosele înguste și pline de gropi ale patriei, în pericol mai mare par să fie angajații din Ministerul Transporturilor. 

Secretarul instituției ia spor de 1.160 de lei, directorul general – 1.400 de lei, adjunctul -1.200 lei, șef serviciu – 1.100 lei, consilierii – 800 lei, iar un magazioner – 480 lei.

În 2018, cu numai un an în urmă, sporul era simbolic de 15 lei.

Clădirea Ministerului Transporturilor (foto) se află lângă Gara de Nord. Ceilalți cetățeni, din împrejurimi, se simt bine și nu au nevoie de compensații la locul de muncă, nici de scutiri la factura de întreținere.

Într-un răspuns pentru Newsweek România, Ministerul Transporturilor susținea că ”sporul pentru condiții de muncă vătămătoare se acordă potrivit Legii numărul 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Acordarea sporului se face potrivit determinărilor efectuate conform HG 917/2017 și are în vederea existența antenelor de pe clădirea în care ne desfășurăm activitate. În luna septembrie 2019 ministerul a plătit spor pentru condiții vătămătoare în cuantum de 206.268 lei.”

Ce spune legea

Potrivit art. 23 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, “locurile de muncă şi categoriile de personal, precum şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I – VIII şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, cultură, diplomaţie, justiţie, administraţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului), la propunerea fiecăruia dintre ministerele.

Funcționarii publici și personalul contractual pot beneficia de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de ordonatorul principal de credite, având la bază buletinele de determinare sau expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

 Sporul pentru condiții deosebit de periculoase, condiții periculoase și condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă potrivit buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă, ce se eliberează pe baza următoarelor criterii:

  1. a) înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activității desfășurate la locul de muncă;
  2. b) gradul de creștere a indicilor de morbiditate la locurile de muncă respective;
  3. c) înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă.

Cuatumul sporului pentru condiții vătămătoare de lucru este de 10% din salariu (de verificat)

Vi se pare că ceva din toate acestea se potrivește cu locul de muncă al funcționarilor publici din cadrul ministerului mai sus amintit…?!

(Jurnal)