Pentru reducerea deficitului de personal, la nivelul  M.A.I. s-a stabilit un pachet de măsuri, una dintre cele mai importante fiind creșterea cifrei de școlarizare la instituțiile de învățământ postliceale.

 

Astfel că, începând cu luna aprilie 2018 s-a desfășurat la nivel național o campanie de informare, recrutare și selecție a candidaților pentru admiterea la unitățile și instituțiile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, forma de învățământ cu frecvență, în plan local, activitățile desfășurându-se atât în liceele din județul Giurgiu, cât și în comunitate prin intermediul mass-mediei locale.

 

În prezent la nivelul I.P.J. Giurgiu este declanșată activitatea de selecție și înscriere a candidaților pentru concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale M.A.I., respectiv, școlile postliceale de agenți de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, respectiv Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj, sesiunea ianuarie 2019.

 

Locurile alocate unităților de învățământ pentru sesiunea ianuarie 2019 sunt următoarele:

 

 • Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – 1300 locuri, dintre care 30 locuri pentru romi și 10 locuri pentru alte minorități;

 

 • Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj Napoca – 300 locuri, dintre care 10 locuri pentru romi și 3 locuri pentru alte minorități.

 

Pentru sesiunea de admitere ianuarie 2019, condițiile generale de recrutare a persoanelor care intenționează să susțină concurs de admitere sunt următoarele:

 

 • să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris și vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihic;
 • să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniți în cursul anului în care participă la concurs;
 • să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală or de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege.

 

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaților la examenele de admitere în instituțiile de învățământ, formă de învățământ cu frecvență, sunt următoarele:

 

 • Să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținută de vară;
 • Să fi obținut, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9.00, cu excepția candidaților care au absolvit instituțiile de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • Să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

 

Pentru concursul de admitere la școlile postliceale de agenți de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, respectiv Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj, până la această dată s-au înscris un număr de 144 candidați, termenul de depunere a cererilor de înscriere fiind vineri, 23.11.2018, motiv pentru care facem un apel către toți cei interesați de o carieră în Ministerul Afacerilor Interne să se înscrie la concurs pe locurile puse la dispoziție de fiecare dintre școlile de agenți ale MAI.

 

În vederea recrutării de concurenți pentru admitere, s-a realizat o cercetare sociologică cu scopul de a identifica motivele pentru care actualii elevi- viitorii agenți de poliție s-au îndreptat către instituțiile de învățământ ale MAI, iar siguranța locului de muncă a fost opțiunea cel mai des invocată. Alte repere sunt legate de statutul social și de pasiunea pentru meserie.

 

În scopul reducerii deficitului de personal în rândul specialiștilor la nivelul I.P.J. Giurgiu, la data de 03.11.2018 s-a desfășurat concursul pentru ocuparea unui număr de trei funcții de ofițer prin încadrare din sursă externă – specialiști, acestea fiind prevăzute la Serviciul Resurse Umane – Securitate și Sănătate în Muncă, Serviciul Comunicații și Informatică și Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

 

În cazul funcției din Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, candidații obținând aceeași notă, la data de 22.11.2018 se va desfășura interviul de departajare.

 

(Jurnal)